N. D.

În ședința Consiliului Local Ploiești care a avut loc săptămâna trecută, respectiv pe data de 5 august, aleșii locali au aprobat și proiectul de hotărâre ce vizează acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau juridice ale căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, în contextul pandemiei. Astfel, termenul limită pentru depunerea cererii de acordare a facilităților, însoțită de documentele aferente, este data de 15 septembrie 2020, inclusiv, și trebuie depusă la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești. În context, fiscul local le atrage atenția potențialilor beneficiari ai hotărârii menționate asupra faptului că depunerea cererii după data de 15 septembrie atrage după sine și decăderea din dreptul de a mai solicita acordarea acestor facilități.
Potrivit hotârârii adoptate de legislativul ploieștean, au fost stabilite următoarele facilități: reducerea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de 25%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice, în clădirile pentru care se solicită reducerea impozitului.
De asemenea, a fost aprobată și scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentVorbe înțelepte
Articolul următorMarile transferuri!