„Când îţi scrii cea mai frumoasă pagină în cartea vieţii tale, soarta cu veșnica ei ironie varsă cerneală peste foile care urmează.”
Veronica Micle