„Minţile luminate discută idei; minţile mediocre discută evenimente; minţile mici discută oamenii.”
Eleanor Roosevelt