Sfinţii Epictet şi Astion sunt prăznuiţi pe 8 iulie. Sunt cei mai vechi martiri din ţara noastră, atestaţi de izvoarele aghiografice. Ei au pătimit în anul 290, ca urmare a persecuţiei lui Diocleţian (284-305). Sfinţii Epictet şi Astion au primit moartea martirică în cetatea Halmyris, vechea cetate creştină aşezată pe malurile Dunării ce se numea în Antichitate „Almyra“.
Sfântul Epictet era originar din părţile Răsăritului. A primit harul preoţiei şi s-a învrednicit de darul vindecării orbilor, ologilor şi a celor demonizaţi.
Sfântul Astion era nepotul senatorului roman Iulian. Se converteşte la creştinism în urma întâlnirii cu preotul Epictet şi împreună cu acesta ajunge în cetatea Halmyris. Mai târziu, şi tânărul Astion se învredniceşte de darul facerii de minuni, tămăduind un îndrăcit şi făcând sănătos pe un om ce căzuse de la înălţime şi rămăsese aproape mort.
În prezent, moaştele Sfinţilor Epictet şi Astion sunt prezente în Mănăstirea Halmyris, iar la Constanţa au rămas doar câteva părticele din sfintele lor moaşte.