Sfinţii 45 de Mucenici din cetatea Nicopolea Armeniei au pătimit în vremea împăratului Liciniu (308-324). Între aceşti sfinţi mucenici se aflau Leontie, Mavrichie, Daniil şi Antonie.
Aceşti mucenici, mărturisind credinţa în Hristos, au fost osândiţi la moarte. Le-au fost tăiate mâinile şi picioarele, iar trupurile mutilate au fost aruncate în foc. Unii au murit în momentul în care li s-au tăiat mâinile şi picioarele, însă alţii au fost aruncaţi de vii în foc.
Sfinţii au fost mistuiţi de foc, iar oasele lor au fost aruncate în râul Lices. Ele au fost luate din acest râu de câţiva credincioşi şi puse la loc de cinste. După moartea lui Liciniu, s-a zidit o biserică în cinstea lor, iar oasele lor cele sfinte au fost aşezate aici şi s-au prefăcut în izvor de tămăduiri.