• La 17 discipline dintre cele 35 de concurs – promovabilitate de 100%, iar la 7 dintre ele – promovabilitate ZERO!
• Ieri s-a desfăşurat şi examenul de titularizare

N. Dumitrescu

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, în luna iulie sunt programate mai multe examene, de data aceasta pentru cei aflați la catedră. Astfel, după ce au susținut proba scrisă, pe 22 iulie, candidații care au participat la examenul național de definitivare în învățământ au aflat cu o zi mai devreme rezultatele. Acestea au fost făcute publice marți după-amiază, deși inițial se anunțase data de 29 iulie. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în urma datelor centralizate de ministerul de resort, procentul de promovare în județ – medii mai mari sau egale cu 8 – este de 68,37%, patru dintre candidați obținând nota maximă- 10, toate fiind educatoare. De altfel, candidaţii din învăţământul preşcolar au înregistrat o promovabilitate peste medie, respectiv de 87,30 %. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă, la acest examen fiind prezenți 225 de candidați din Prahova. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice. Totodată, ieri, alți profesori au fost în emoții, întrucât s-a desfășurat proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar – titularizare. Examenul a început la ora 9.00 și s-a susținut în patru de centre de concurs din Prahova, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul probelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. Așa cum au anunțat reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar Prahova, pentru susținerea acestei probe s-au înscris peste 900 candidați, dintre care 166 de candidați provin din promoția curentă. 

Din datele centralizate de Ministerul Educației și Cercetării, la nivel național,în cazul rezultatelor înregistrate de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2020, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 69,17%, iar 101 candidați au obținut nota 10. Așa cum a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Prahova, la nivelul județului, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) este de 68,37%, iar patru candidați au obținut nota maximă – 10. ”Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 147 de candidați cu medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.
În această sesiune, 231 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 225 de candidați. Dintre aceștia, 10 candidați s-au retras”, au precizat reprezentanții ISJ Prahova. Pentru o imagine cât mai completă iată şi alte rezultate înregistrate la acest examen: sub cinci a fost obţinută o singură medie, între 5 şi 6- 5 medii: între 6 şi 7-17 medii, între 7 şi 8- 45 de medii. În timp ce la 17 dintre cele 35 de discipline la care s-a susţinut examen promovabilitatea a fost de 100 %, în cazul altor şapte rezultatul este exact la polul opus: 0%!
Cei doi candidaţi înscrişi la disciplina Chimie au medii aproape de cele maxime, respectiv 9,93, iar toţi cei 13 candidaţi de la Engleză au… norocul de a fi promovat !În cazul nemulţumiţilor de notele obţinute, conform calendarului aprobat, contestațiile au putut fi depuse la centrele de examen sau transmise on-line sau pe fax, ieri, dar se pot depune inclusiv și astăzi, 30 iulie, dar până la ora 12:00, rezultatele finale urmând să fie afișate în data de 4 august 2020. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice. De adăugat faptul că persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii probei, a stagiului de practică de un an școlar.

În judeţ, proba scrisă la titularizare s-a desfăşurat în patru centre de concurs

Totodată, ieri, 29 iulie, a avut loc și proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar – titularizare, sediunea 2020. Potrivit ISJ Prahova, examenul scris a început la ora 9:00 și s-a desfășurat în patru de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. Pentru susținerea acestei probe s-au prezentat 858 de candidaţi, dintre care 155 de candidaţi provin din promoţia curentă.
Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediul inspectoratului școlar, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se vor putea depune la sediul inspectoratului școlar județean sau se vor transmite prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00, rezultatele finale urmând să fie făcute publice în data de 11 august.
”Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectorat în perioada 12 – 14 august.
Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro”, au mai menționat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Prahova.