Cererile de înscriere se depun la Inspectoratul Școlar Județean Prahova

N. Dumitrescu

După ce, pe data de 10 iulie, a avut loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat – anul școlar 2020-2021 – a absolvenților clasei a VIII-a care au participat la examenele de Evaluare Națională, urmează, conform metodologiei, a doua etapă de admitere. Această etapă este atât pentru candidații din seria curentă- care din diverse motive nu au fost repartizați şi cei care nu au susținut examenul de Evaluare Națională, cât și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor noului an școlar. Cererile și documentele justificative se depun în perioada 24 iulie – 30 iulie la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, respectiv la Comisia de Admitere Județeană, fiind anunțat deja programul de depunere a actelor pe zile și tranșe orare, dată fiind și obligativitatea respectării normelor sanitare, în contextul pandemiei. În perioada 31 iulie – 3 august, va fi anunțată decizia Comisiei de Admitere Județeană referitoare la modul de soluționare a cererilor înregistrate şi tot pe 3 august Inspectoratul Școlar Județean Prahova va elibera adresele de repartiție la liceu. Reamintim faptul că, după ce au susținut examenele de Evaluare Națională în luna iunie a.c, peste 5.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a din județul Prahova au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat. 276 de elevi nu au fost însă repartizaţi, din cauza faptului că nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal, dar vor avea parte de o a doua șansă, în cadrul celei de-a doua etape de admitere, alături de alți candidați și absolvenți din județ. 

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în perioada 24 – 30 iulie, Comisia de Admitere Județeană primește cereri de înscriere de la candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus/ transmis dosarele de înscriere în termenul precizat de calendar; candidații care au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați; candidații care nu au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere; absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională; candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021. Având în vedere necesitarea respectării măsurilor sanitare în contextul pandemiei de coronavirus, a fost anunțat deja programul de depunere a actelor, pe zile și intervale orare. Astfel, depunerea la Comisia de Admitere Județeană a cererilor și documentelor justificative, de către părinții/ tutorii elevilor se va face la sediul Inspectoratul Școlar Județean Prahova din Ploiești, Strada Democrației nr.35, conform următorului program: 24 iulie, între orele 9.00 – 14.00; 27 iulie, între orele 9.00 – 15.00; 28 iulie, între orele 9.00 – 15.00; 29 iulie, între orele 9.00 – 15.00; 30 iulie, între orele 9.00 – 15.00. Repartizarea candidaților în vederea depunerii dosarelor se face pe intervale orare, astfel: * 24 iulie, între orele 9.00 – 10.00, pentru tranșele de medii între 8,11 – 8,76; orele 10.00 – 11.00, pentru tranșele de medii 7,78 – 8,09; orele 11.00 – 12.00, tranșele de medii 7,36 – 7,73; orele 12.00 – 13.00, pentru mediile 7,06 – 7,34; orele 13.00 – 14.00, pentru mediile 6,81 – 7,05. * 27 iulie, orele 9.00 – 10.00, tranșe de medii 6,37 – 6,79; orele 10.00 – 11.00, mediile 6,05 – 6,30; orele 11.00 – 12.00, mediile 5,85 – 5,99; orele 12.00 – 13.00, mediile 5,76 – 5,82; orele 13.00 – 14.00, mediile 5,59 – 5,74; orele 14.00 – 15.00, mediile 5,38 – 5,58. * 28 iulie 2020: orele 9.00 – 10.00, mediile 5,19 – 5,37; orele 10.00 – 11.00, mediile 5,01 – 5,18; orele 11.00 – 12.00, mediile 4,75 – 4,99; orele 12.00 – 13.00, mediile 4,46 – 4,74; orele 13.00 – 14.00, mediile 3,95 – 4,44; orele 14.00 – 15.00, mediile 2,71 – 3,90. Ziua de 29 iulie este dedicată candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus/ transmis dosarele de înscriere în termenul precizat de calendar, precum și celor care nu au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, iar data de 30 iulie – absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut examenele de Evaluare Națională și candidaților din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021.
Dosarul trebuie să conțină următoarele acte: cererea de înscriere, copie de pe certificatul de naştere al candidatului, cartea de identitate a candidatului și a părintelui, respectiv a tutorelui, copie de pe adeverinţa cu notele şi media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, copie de pe foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a, copie de pe fișa medicală, cererile tip de înscriere găsindu-se pe site-ul www.isj.ph.edu.ro și la comisia de înscriere.
Conform procedurilor de desfășurare a celei de-a doua etape de admitere în învățământul liceal de stat, în perioada 31 iulie – 3 august, atât la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, cât și pe site-ul instituției va fi afișată decizia Comisiei de Admitere Județene referitoare la modul de soluționare a cererilor înregistrate, urmând ca, pe data de 3 august, între orele 10.00-15.00, la sediul ISJ Prahova, să fie eliberate adresele de repartiție la liceu.
Reamintim faptul că, după ce au susținut examenele de Evaluare Națională în luna iunie, 5.099 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat – anul școlar 2020-2021 – din județul Prahova. Au fost repartizați 4.823 de elevi în învățământul liceal de stat, dintre care 2.555 la filiera teoretică și 2.268 la filiera tehnologică. De adăugat că, în etape anterioare repartizării computerizate, au fost admiși și 214 de elevi la specializări vocaţionale; 120 de elevi în învăţământul militar; 103 – pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă, iar alți șase – pe locurile elevilor cu cerințe educaționale speciale. În total, la nivelul județului Prahova au fost completate aproximativ 150.000 de opțiuni, rezultând o medie de 30 de opţiuni/elev. Totodată, din cauza faptului că nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal, 276 de elevi nu au fost repartizaţi, aceștia urmând să intre, așa cum am menționat mai sus, în a doua etapă de admitere, alături de alți candidați și absolvenți.