Evidența și timpul de lucru al acestor persoane active – consemnate într-un registru special

N. Dumitrescu

Din data de 25 iulie au intrat în vigoare noi reglementări de care vor trebui să țină cont cei care apelează la serviciile persoanelor care muncesc cu ziua. Potrivit metodologiei, beneficiarii activităților cu caracter ocazional desfășurate de zilieri vor avea obligația să înfiinţeze, să completeze și să transmită la Inspectoratul Teritorial de Muncă un registru special, respectiv Registrul electronic de evidență a zilierilor. Prin intermediul acestui registru se va ține evidența acestor persoane active, implicit a timpului de lucru efectuat de fiecare în parte. Conform informațiilor solicitate Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, la nivelul judeţului, până la data de 16 iulie 2020 fuseseră luați în evidență aproape 1.450.000 de zilieri, dintre care peste 80.000 în cursul anului 2020. Toţi zilierii luaţi în evidenţă la nivelul judeţului Prahova sunt cetăţeni români şi desfăşoară muncă necalificată cu caracter ocazional în diverse domenii, precum agricultură, silvicultură, publicitate, activităţi de interpretare artistică, de alimentaţie (catering) pentru evenimente, activităţi de întreţinere peisagistică, baruri şi alte activități de servire a băuturilor, activităţi ale bazelor sportive, creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi ale altor animale etc. Remuneraţia netă a acestor din urmă zilieri nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se pot adăuga şi alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cheltuieli de cazare şi masă. Potrivit Ministrului Muncii, prin această nouă metodologie, respectiv înființarea Registrului electronic al zilierilor, s-a dorit o modernizare în domeniu, pentru a le fi mai ușor angajatorilor să înregistreze zilierii, eliminându-se hârtiile și registrele, fotocopiile unor documente care erau predate, până acum, Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, în fapt fiind vorba despre eliminarea birocrației care descuraja raportarea zilierilor, dorindu-se ca și activitatea acestor persoane active să fie respectată și să se bucure de drepturi.

Potrivit Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Prahova, metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se vor efectua în acesta, au intrat în vigoare la data de 25 iulie 2020. Obligația transmiterii registrului menționat la ITM pică în sarcina beneficiarilor lucrărilor prestate de către zilieri, completarea datelor fiind realizată cu ajutorul unei aplicații informatice care este distribuită în mod gratuit de către Inspecția Muncii. zilieri1
În Registrul electronic de evidenţă a zilierilor trebuie înregistrați, în ordine cronologică, toţi zilierii care prestează activităţi cu caracter ocazional. Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, al institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa şi al institutelor naţionale, al instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic, Registrul electronic de evidenţă a zilierilor se întocmeşte lunar. Și pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, registrul menționat se întocmeşte lunar, nepunerea în aplicare a noilor reglementări fiind considerată contravenție și se sancționează cu amendă de 6.000 de lei.
Conform răspunsurilor primite de la ITM Prahova, ”la nivelul judeţului Prahova, numărul total de poziţii de zilieri completate în registrele de evidenţă a zilierilor pe suport de hârtie transmise de către beneficiari până la data de 16.07.2020 este de 1.448.561, din care 87.468 poziţii au fost completate în cursul anului 2020”. Reprezentanții instituției ne-au mai menționat faptul că toţi zilierii luaţi în evidenţă la nivelul judeţului Prahova până la data menționată anterior sunt cetăţeni români şi aceștia desfăşoară muncă necalificată cu caracter ocazional în mai multe domenii, respectiv: agricultură, silvicultură, publicitate, activităţi de interpretare artistică, creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale, activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente; activităţi de întreţinere peisagistică, restaurant, baruri şi alte activităşi de servire a băuturilor;activităţi ale bazelor sportive etc. Conform legislației în vigoare, cuantumul remuneraţiei brute orare pentru un zilier nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Astfel, conform ITM Prahova: ”Pentru activitatea desfăşurată de către zilieri în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, cuantumul remuneraţiei brute orare nu poate fi mai mic decât 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Remuneraţia netă a acestor din urmă zilieri nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă şi alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puţin cheltuieli de cazare şi masă”. Pe de altă parte, au mai adăugat reprezentanții instituției menționate, potrivit legii, “Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar sau un împuternicit al acestuia pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, al institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa şi al institutelor naţionale, al instituţiilor de învăţământ agricol şi silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.”