Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculiţel (jud.Tulcea)  fac parte din grupul celor 36 de mucenici care au pătimit pe pământul ţării noastre, în vechiul Noviodunum, Isaccea de astăzi, în perioada 319-324, când domnea împăratul Liciniu.
Potrivit altor cercetători, Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculiţel au pătimit fie în vremea împăratului Iulian Apostatul (361-363), fie în jurul anilor 370-372, pe vremea domniei regelui got Athanaric.
Trupurile acestor mucenici au fost depuse într-o criptă din Niculiţel. Peste această criptă s-a zidit în timp o biserică din piatră. Din cauza războaielor, biserica a fost distrusă, iar cripta a fost acoperită de moloz.
În vara anului 1971, cu ocazia unor surpări de teren cauzate de  ploi abundente, s-a descoperit cripta martirilor. În interiorul criptei s-a găsit un sicriu cu osemintele a patru bărbaţi. Deasupra sicriului, pe pereţi, s-au descoperit două inscripţii greceşti.
Prima a fost tradusă prin: „Martirii lui Hristos“, iar a doua „Martirii Zoticos, Atalos, Camasis, Filipos“.
Pe 17 ianuarie 1973, arhiepiscopul Dunării de Jos, Antim Nica, a dat binecuvântare ca aceste moaşte să fie duse la Mănăstirea Cocoş, spre a fi venerate de credincioşi. Ele au fost duse de arhiereul Gherasim Constănţeanul pe atunci, actualmente Arhiepiscopul Râmnicului, şi preotul consilier Dumitru Capaciurea din Măcin.
Moaştele celor patru sfinţi mucenici sunt prezente şi astăzi în biserica mănăstirii Cocoș, din județul Tulcea.