• „Consideram că, în urbea lui Caragiale, cetăţenii citesc o publicaţie sau o carte cu aceeaşi plăcere cu care savurează o halbă de bere pe o terasă”

Luiza Rădulescu Pintilie

Cu speranţa că noul demers nu le va fi ignorat precum precedentul, reprezentanţii societăţii de difuzare a presei şi vânzare de carte Calliope SRL Ploieşti i-au adresat un memoriu personal primarului Ploieştiului, Adrian Dobre, cu referire la măsurile de sprijin mai mult decât necesare pentru firmele care-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului pe care îl conduce, după ce perioada de stare de urgenţă şi apoi cele de stare de alertă au condus la diminuarea drastică a încasărilor şi la înregistrarea de pierderi financiare. De altfel, edilului i se reaminteşte că perioada extrem de dificilă din ultimele luni nu a făcut decât să acutizeze declinul accentuat al activităţii de difuzare înregistrat de câţiva ani, în memoriu oferindu-se o dovadă mai mult decât elocventă: „în ultimii 5 ani, în lipsa unor programe guvernamentale şi a unor măsuri locale de susţinere a editării şi difuzării presei scrise, în municipiul Ploieşti şi-au încetat activitatea trei firme de tradiţie din domeniul distribuţiei publicaţiilor şi cărţilor”.
Ca urmare, pentru a preîntâmpina dispariţia cu totul a acestei activitaţi în municipiul Ploieşti, care asigură – se evidenţiază în memoriu – “drepturile constituţionale ale cetăţenilor la informaţie şi cultură”, i se solicită primarului Adrian Dobre să
iniţieze şi să promoveze, în regim de urgenţă, următoarele măsuri de sprijin pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea economică (comerţ cu presă şi carte, alimentaţie publică în regim de terase etc.) pe domeniul public: ”scutirea pentru perioada 16.03.2020 – 14.05.2020 de la plata chiriei şi a taxei pentru folosinţa terenurilor de pe domeniul public pentru chioşcurile şi terasele care au fost închise în această perioadă (a stării de urgenţă); suspendarea plăţii chiriei şi a taxei pentru folosinţa terenurilor de pe domeniul public în perioada 15.05-31.12.2020; reducerea cu 50% a chiriei şi a taxei pentru folosinţa terenurilor de pe domeniul public în anii 2021 şi 2022; reducerea cu o cotă de 50% a impozitului anual pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, folosite pentru activitatea economică proprie sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice de carte altor persoane juridice, cu condiţia ca proprietarii clădirilor nerezidenţiale să-şi fi întrerupt total activitatea economică sau să deţină Certificatul pentru Situaţie de Urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea totală sau parţială a activităţii economice – certificat a cărui copie autorii memoriului au anexat-o pentru societatea Calliope.
Precizându-se că pentru ultima dintre cerinţe există temei legal în alin. (1) din OUG nr. 69/2020 referitor la acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri, în acelaşi memoriu se mai cere ca, ”în situaţia în care, până la momentul adoptării Hotărârii Consiliului Local, societăţile comerciale au efectuat plăţile privind impozitul pe clădiri, chirii şi taxe, sumele respective să se compenseze cu obligaţiile fiscale ulterioare datorate Municipiului Ploieşti”.
Rămâne de văzut care va fi reacţia edilului ploieştean căruia îi este adresat memoriul şi ar fi de aşteptat ca să nu aibă soarta celorlalte adrese trimise de S.C. Calliope S.R.L. în data de 14.04.2020, nr. 436 şi 437, înregistrate la Municipiul Ploieşti cu nr. 6896 I 27.04.2020 şi 6897 I 27.04.2020, prin care, după cum se evidenţiază în actuala solicitare, s- a cerut „scutirea de la plata chiriei şi a taxei pentru folosinţa terenurilor de pe domeniul public pentru chioşcurile care au fost închise pe perioada stării de urgenţă (16.03 – 14.05.2020)”, iar răspunsul privind analiza cererii- darămite eventuala rezolvare favorabilă!!! – nu a existat până la momentul actualului demers.
O speranţă – aceea că „doamnele şi domnii consilieri locali vor veni în sprijinul firmelor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Ploieşti pentru a le susţine redresarea economică şi menţinerea locurilor de muncă” – şi o concluzie încheie memoriul la care ne-am referit: „Considerăm că, în urbea lui Caragiale, cetăţenii citesc o publicaţie sau o carte cu aceeaşi plăcere cu care savurează o halbă de bere pe o terasă!”. Şi vrem să credem că primarul Adrian Dobre nu va trage oblonul în nasul ploieştenilor – deloc puţini – ale căror drumuri zilnice ajung şi la chioşcurile de vânzare a presei şi a cărţilor!