Sfânta Lidia din Filipi este cinstită pe 20 mai. Este cunoscută drept prima creştină din Europa. Din Faptele Apostolilor (capitolul al 16-lea) aflăm că după ce Pavel predica mai multor femei adunate la un râu din apropierea cetăţii Filipi, Lidia, o femeie vânzătoare de porfiră, din cetatea Tiatirelor, a crezut în Hristos şi a mărturisit că vrea să devină creştină.
Din Scriptură aflăm că „Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel” (Faptele Apostolilor 16, 14).
Primeşte botezul de la Sfântul Apostol Pavel, iar în casa ei se formează prima comunitate creştină europeană.