Prin Ordinul nr. 8 /20.05.2020 al Președintelui Tribunalului Prahova, au fost completate prevederile care privesc „Regulile de acces, circulaţie şi conduită a publicului în instanţă“, din data de  14 mai  a.c.
În acest context, potrivit unui comunicat de presă al  instituţiei, s-au luat mai multe măsuri, dintre care spicuim: „1.Accesul şi staţionarea justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi participanţi la proces în incinta instanţei, în sălile de judecată, sau în compartimentele care desfăşoară program cu publicul, cât şi în spaţiile de acces la acestea (holuri de acces) se realizează cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instituţiei şi este permis doar pentru timpul strict necesar desfășurării activității specifice şi numai cu respectarea următoarelor reguli, respectiv: numai după termometrizarea, la intrarea în instituţie. Termometrizarea se va realiza cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instituţiei.
2.Se interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi participanţi la proces care la termometrizarea la intrarea în instituţie au o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius. (…)”.
În  plus, potrivit aceluiaşi comunicat, la capitolul „Completarea, pe proprie răspundere, a chestionarului din Anexa nr.II la Ordinul 7/14.05.2020 al Preşedintelui Tribunalului Prahova, se menţionează  următoarele: „Se interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi participanţi la proces care declară, pe propria răspundere, efectivelor de jandarmi care asigură paza, că în ultimele 21 zile au călătorit în zonele de risc menţionate de Departamentul de Situaţii de Urgenţă, au intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul COVID – 19, s-a luat faţă de acestea măsura izolării la domiciliu sau de carantinare, au răspuns afirmativ la oricare din întrebările cuprinse în chestionarul din Anexa nr.1I la prezentul ordin sau care la termometrizarea la intrarea în instituţie au o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius. (…)”.