• Programul de lucru cu candidații va fi 24/24 de ore, șapte zile din șapte!
• Facilităţi pentru cei care optează pentru… pre-înscriere!

Nicoleta Dumitrescu

După un anunț scurt, la începutul lunii mai, potrivit căruia admiterea în noul an universitar se va face pe același model al organizării sesiunilor de examene din această vară și a celei de restanțe – adică online – Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești a făcut public, recent, şi Calendarul admiterii 2020. Decizia cooptării de la distanță a noii generații de studenți a fost luată din cauza pandemiei, pentru evitarea îmbolnăvirii cu noul virus și universitățile fiind nevoite să se adapteze unei realități cu care nicio țară nu s-a mai confruntat până acum, implicit România. Prin urmare, dată fiind această situație, pentru prima dată în existența sa, UPG a anunțat că, la admiterea în noul an universitar, programul de lucru cu candidații va fi ”24/24 de ore, șapte zile din șapte, pe platforma de înscriere a universității”. De asemenea, tot ca titlu de premieră, anul acesta a fost introdus și ”Concursul de pre-admitere”, care va avea loc în perioada 1-29 iunie. În fapt, în intervalul de timp menționat, cei care vor dori să devină studenți ai UPG vor trebui să opteze, în sistem online, pentru facultatea şi specializarea dorite, precum şi forma de învățământ (cu taxă sau fără taxă), candidații care efectuează pre-înscrierea urmând să beneficieze de reducerea de 50% a taxei de înmatriculare în anul întȃi. Pe data de 30 iunie se va afișa lista cu candidații care au făcut pre-înscrierea, înscrierea propriu-zisă – care se va realiza tot de la distanță – fiind programată în intervalul 1-19 iulie, a doua zi, respectiv pe 20 iulie, urmând să fie afişat primul set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), cu cei admişi pe locuri cu taxă şi candidaţii în aşteptare. De asemenea, odată cu definitivarea programului de admitere în sistem online, singura universitate cu profil unic atât la nivel național, cât și în lume, a anunțat și oferta educațională pentru 2020.
Potrivit reprezentanţilor UPG Ploiești, admiterea în noul an universitar se va face doar online, cei care vor dori să devină studenții acestei instituții de învățământ fiind obligați să parcurgă două etape. Astfel, făcându-se precizarea că ”Programul de lucru cu candidaţii este 24/24 de ore, șapte zile din șapte pe platforma de înscriere”, universitatea a anunțat că prima etapă în Calendarul admiterii 2020 o reprezintă ”Concursul de pre- admitere la studii universitare de licenţă/masterat, Sesiunea de vară 2020”, care va avea loc în perioada 1-29 iunie. În această perioadă, candidaţii vor trebui să completeze on line următoarele informații: facultatea şi specializarea dorite, precum și forma de învățămant (cu taxă sau fără taxă); datele personale ; datele privind pregătirea anterioară – absolvent de liceu sau absolvent de facultate. După cum anunță universitatea, pre- înscrierea va fi în avantajul candidaților, pentru că aceștia vor beneficia de reducerea de 50% a taxei de înmatriculare în anul întȃi. ”Afișarea listei cu candidații care au făcut pre- înscrierea va fi pe data de 30 iunie. Datele introduse de candidat se vor transfera automat în perioada3-upgadmiterii în dosarul candidatului, urmȃnd ca acesta să transmită electronic copii ale următoarelor documente: dovada de achitare a taxei (dacă aceasta nu se achită electronic pe platforma de admitere on-line), actele de identificare (CI, certificatul de naștere, diplomă bacalaureat) și certificatul medical prin care se atestă că este clinic sănătos”, a anunțat universitatea, făcând legătura cu cea de-a doua etapă a admiterii 2020, respectiv Programul de desfăşurare a concursului de admitere. Astfel, pentru studiile universitare de licenţă, sesiunea de vară 2020 – unde, de asemenea, programul de lucru pentru înscriere pe platforma admiterii va fi 24/24 de ore, șapte zile din șapte – înscrierea candidaţilor va vea loc în intervalul 1-19 iulie. Pentru candidaţii la Facultatea de Litere şi Ştiinţe – domeniul Ştiinţele Educaţiei, susținerea probei de aptitudini – constând într-un text de motivare a opțiunii progamului de studiu ales (pedagogia învățământului primar și preșcolar, pedagogia), care va fi un text scris olograf transmis în format jpg. ce va însoți fișa candidatului – va fi în perioada 1-19 iulie, susținerea testului de competență lingvistică, pentru candidații înscriși la programul cu predare în limba engleză la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie (test grilă pe platforma electronică), fiind în data de 17 iulie. Afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi în aşteptare a fost programată pe data de 20 iulie, urmând ca, în perioada 21-23 iulie, să aibă loc depunerea în original a Diplomei de Bacalaureat sau a Adeverinţei de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2020) de către toţi candidaţii admişi, documentele urmând să se depună personal la sediul UPG Ploiești, odată cu semnarea contractului de studii. Afişarea celui de-al doilea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi respinși va avea loc pe data de 23 iulie, iar pe data de 24 iulie – a listei cu locurile rămase libere, afişarea listei actualizate cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă fiind programată în perioada 1-2 septembrie. Trebuie menționat faptul că, obligatoriu, candidații vor trebui să respecte condițiile impuse, de exemplu, cei admişi pe locuri finanţate de la buget fiind anunțați că, dacă nu vor depune în original Diploma de Bacalaureat sau Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2020), vor fi excluşi de pe liste. Pe de altă parte, în alegerea specializării, Comisia de admitere va ţine cont de ordinea preferinţelor candidatului, exprimată în fişa de înscriere.
De adăugat că perioada de înscriere a candidaților – 1-19 iulie – este valabilă și în cazul desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de master, Sesiunea de vară 2020, la Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice. Susţinerea concursului de admitere, care va fi tot on line, pe data de 21 iulie, va consta într-un test grilă pe platforma electronică – pentru Facultatea de Științe Economice, și într-un eseu transmis în format electronic – pentru Facultatea de Litere și Științe, afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locurile fără taxă, cu taxă şi în aşteptare urmând să aibă loc în aceeași zi.

Oferta educațională 2020

Odată cu definitivarea calendarului de admitere, universitatea ploieșteană a anunțat care este și oferta educațională 2020. Astfel, la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gaze, studii de licență (4 ani) – Specializarea Mine, petrol și gaze: 96 de locuri (învățământ cu frecvență); 75 de locuri (învățământ cu frecvență redusă), 44 de locuri (învățământ fără frecvență); Specializarea Inginerie geologică: 44 de locuri (învățământ cu frecvență); Studii de master (1,5 ani) – Specializarea Mine, petrol, gaze- 150 de locuri, Specializarea Inginerie geologică – 50 de locuri.
Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie. Domeniul Inginerie chimică, 4 ani, studii de licență, învățământ cu frecvență: Specializarea Prelucrarea petrolului și petrochimie – 75 de locuri, alte 50 de locuri fiind prevăzute pentru studiile în limba engleză; Specializarea Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice – 30 de locuri; Specializarea Controlul și securitatea produselor alimentare – 50 de locuri. Domeniul Ingineria mediului, 4 ani, învățământ cu frecvență: Specializarea Ingineria și protecția mediului în industrie – 90 de locuri.
Facultatea de Științe și Litere – studii de master, durata studiilor de doi ani, cu frecvență, domeniul Filologie – 100 de locuri; Informatică – 50 de locuri; Finanțe administrative – 50 de locuri, Finanțe ale educației – 100 de locuri.
Facultatea de Științe economice, studii de licență, durata studiilor este de trei ani, cu frecvență, domeniul Administrarea afacerilor: Specializarea Merceologie și managementul calității – 75 de locuri, Spercializarea economia comerțului, a turismului și a serviciilor – 120 de locuri. Domeniul Finanțe (studii de 3 ani, cu frecvență) – Specializarea Finanțe și bănci – 75 de locuri; Domeniul Contabilitate (studii de 3 ani, cu frecvență) – Specializarea Contabilitate și informatică de gestiune – 130 de locuri, alte130 de locuri fiind pentru învățământ la distanță. Domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică, specializarea Informatică economică – 75 de locuri. Domeniul Management: 90 de locuri (studii cu frecvență), alte 75 de locuri fiind pentru învățământul la distanță. Pentru studiile de master (studii de doi ani, cu frecvență), domeniul Management – 150 de locuri, Administrarea afacerilor – 100 de locuri, Contabilitate – 50 de locuri, Informatică economică – 50 de locuri.
Facultatea de inginerie mecanică și electrică, studii de licență, cu durata de patru ani, domeniul Inginerie mecanică – 90 de locuri (învățământ cu frecvență), Inginerie electrică – 60 de locuri (cu frecvență), Ingineria sistemelor – 60 de locuri (cu frecvență) și 75 de locuri (cu frecvență redusă), Calculatoare și tehnologia informației – 60 de locuri (cu frecvență), Inginerie și management – câte 60 de locuri atât la învățământ cu frecvență, cât și la distanță. Pentru studii de master (1,5 ani, cu frecvență), domeniul Inginerie mecanică – 150 de locuri, Ingineria sistemelor – 50 de locuri, Inginerie și management – 50 de locuri.