N. D.

Pentru a proteja starea de sănătate a populației și pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, Casa Județeană de Pensii Prahova a anunțat că a fost schimbată procedura de depunere a cererii și a documentației prevăzute de lege pentru achitarea ajutoarelor de deces. Astfel, cererea-tip și documentele necesare obținerii banilor se vor depune doar prin poștă sau prin e-mail, cu indicarea unui număr de telefon de contact. De altfel, instituția a afișat pe pagina proprie de internet modelul de cerere, lista documentelor necesare și datele de contact la care pot fi transmise copiile de pe acte, în funcție de opțiunea solicitantului plata ajutoarelor de deces urmând să se facă fie prin mandat poştal – la domiciliul solicitantului, fie în cont bancar – situație în care cererea va fi însoțită de un extras de cont. Astfel, potrivit anunțului Casei Județene de Pensii Prahova, în vederea primirii ajutorului de deces sunt necesare transmiterea, în cele două modalităţi- prin poştă sau on line- a următoarelor acte: cerere, certificat de deces, factură (reprezentând contravaloarea achiziției sicriului, a serviciilor efectuate de către preot etc.), copie de pe cartea de identitate a solicitantului (a persoanei care face cererea și care este menționată și pe factură), extras de cont al solicitantului (dacă solicitantul nu are cont, plata se va face prin mandat poștal, la domiciliu). ”Dacă persoana decedată nu era pensionar, atunci este necesară și adeverința de salariat pentru: decedat (dacă acesta era salariat la data decesului), solicitant (dacă decedatul nu era nici salariat nici pensionar), număr de telefon solicitant”, au mai precizat reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova. Toate actele menționate se depun prin e-mail la adresa ajutor-deces@pensiiprahova.ro sau prin poștă, la adresele: Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 1; Câmpina – str. Orizontului nr. 1, în funcție de instituțiile teritoriale de care aparțin solicitanții ajutorului de deces.
Reamintim că, în conformitate cu deciziile luate de către Ministerul Muncii, activitatea de relații cu publicul a Casei Județene de Pensii Prahova, pe perioada stării de urgență la nivel național, se desfășoară doar prin telefon (la numărul 0244.577.406) sau email, la adresa office@pensiiprahova.ro.