Întrucât oăule sunt nelipsite când vine vorba despre Sărbătorile Pascale, InfoCons (www.infocons.ro) – Asociația Națională de Protecția Consumatorilor a venit, special la începutul acestei săptămâni, cu o serie de sfaturi de care trebuie să se țină cont la achiziționarea acestor produse. În primul rând, trebuie citită cu mare atenție eticheta produselor. În conformitate cu prevederile de comercializare a ouălor, fiecare ou poartă o serie de informații, prin ștanțare. Astfel, sistemul de creștere a găinilor este reprezentat de o cifră de la 0 la 3: cifra 0 corespunde ouălor provenite de la găini crescute în sistem ecologic; cifra 1 corespunde celor provenite de la găini crescute în aer liber; cifra 2 corespunde ouălor provenite de la găini crescute în hale, unde se pot deplasa; cifra 3 corespunde celor provenite de la găini crescute în baterii îmbunătățite, fiecărei cifre menționate fiindu-i adăugat și un cod format din două litere care reprezintă țara de origine (ex : România – RO); un cod format din două litere care reprezintă județul (ex : Braşov – Bv); un cod format din trei cifre, de la 001 la 999 care reprezintă numărul de ordine în cadrul județului. De asemenea, tot prin ștanțare, fiecare ou supus comercializării trebuie să aibă înscrisă și data durabilității minimale (DDM). Aceasta reprezintă data până la care ouăle pot fi consumate şi trebuie fixată la mai puțin de 28 de zile după data ouatului. Trebuie reținut şi că ouăle din categoria A se clasifică după greutate astfel: XL – foarte mari: 73 g și peste; L – mari: de la 63 g până la 73 g; M – medii: de la 53 g până la 63 g; S – mici: sub 53 g.
Ouăle din categoria A trebuie să prezinte următoarele caracteristici: o coajă de formă normală, care este curată și intactă; o cameră de aer în interiorul oului nu mai mare de 6 milimetri; un gălbenuș fără un contur clar vizibil și care este ușor mobil la rotirea oului; albușul trebuie să fie clar și translucid; oul nu trebuie să conțină materii străine sau mirosuri. Ouăle de categoria A nu trebuie să fie spălate sau curățate înainte sau după sortare și nu trebuie tratate pentru conservare sau răcite sub 5 °C. Pe ouăle din categoria A se pot aplica unul sau mai multe dintre următoarele marcaje distinctive: termenul de valabilitate; una sau mai multe date care să îi ofere consumatorului informații suplimentare; categoria de calitate; categoria de greutate; numărul centrului de ambalare; denumirea centrului de ambalare; numele comercial sau marca fabricii; o indicație asupra originii ouălor. Ambalajele mari, precum şi ambalajele mici, trebuie să indice pe suprafața exterioară, cu caractere vizibile şi lizibile, următoarele: *numele sau denumirea şi adresa unității care a ambalat sau ale celei pentru care se ambalează ouăle; numele, denumirea de activitate sau marca fabricii folosită de unitatea respectivă, care poate fi o marcă folosită în mod colectiv de mai multe întreprinderi, tipul de producţie utilizat sau originea ouălor; * numărul de identificare al centrului de ambalare; * categoriile de calitate şi greutate. Ouăle din categoria A pot fi identificate fie prin cuvintele „categoria A”, fie prin litera „A” singură sau în combinaţie cu cuvântul „proaspete”; numărul de ouă ambalate; termenul de valabilitate, urmat de recomandările de depozitare pentru categoria A şi data ambalării pentru ouăle din categoria B; * metoda de producţie pentru ouăle din categoria A.
Atât ambalajele mari, cât şi cele mici pot conţine şi următoarele informaţii suplimentare, fie pe suprafaţa interioară, fie pe cea exterioară: preţul de vânzare; codurile de administrare a comerţului cu amănuntul şi/sau codurile de control ale stocului; una sau mai multe date care să ofere consumatorului informaţii suplimentare; specificaţiile privind condiţiile speciale de depozitare; propoziţii sau simboluri menite să promoveze vânzarea ouălor, cu condiţia ca acestea şi modul în care sunt alcătuite să nu inducă în eroare cumpărătorul; o indicaţie despre modul de furajare a găinilor ouătoare.Trebuie evitată cumpărarea ouălor a căror coajă este crapătă, murdară sau spartă. La spargere, ouăle nu trebuie să prezinte albuşul tulbure sau amestecat cu gălbenușul. Trebuie verificată data durabilităţii minimale, care este înscrisă pe ambalaj şi alte informaţii privitoare la acestea. Important este și modul în care sunt depozitate ouăle deoarece păstrarea acestor produse la temperatura camerei favorizează dezvoltarea bacteriilor, precum salmonella.
În ceea ce privește vopseaua de ouă, aceasta trebuie cumpărată numai din locuri autorizate. Trebuie urmărită încadrarea produsului în data durabilităţii minimale, și, atenție, la vopsirea ouălor, nu trebuie utilizată vopsea pentru alte destinaţii, în caz contrarea sănătatea fiind pusă în pericol.