Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea bună Fecioarei Maria; el este cel care a vestit „taina cea din veac ascunsă”; el este vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu.
Sfântul Gavriil este unul dintre cei şapte îngeri de mare sfat care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu. El s-a înfăţişat şi lui Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezatorul, mai înainte de a se arăta Fecioarei Maria. El este trâmbiţa ce aduce veştile cele bune ale lui Dumnezeu.
Potrivit unor Sfinţi Părinţi, tot Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea bună şi Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, cum că vor naşte o fată, pe Maica Domnului. Se mărturiseşte că tot el este cel care l-a însoţit pe Moise, în pustie, atunci când dreptul a scris Cartea Facerii. Tot el este cel mai de seamă dintre toate cetele îngereşti, el stând lângă Tronul lui Dumnezeu şi ducând omului cele mai mari veşti dumnezeieşti.
Sfântul Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie, după Buna Vestire, pe 8 noiembrie, când sărbătorim Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi pe 13 iulie, când facem pomenire de minunile săvârşite de Sfântul Arhanghel Gavriil.