Sfântul Iacob a îmbrăţişat viaţa de sihastru din tinereţe. Nu se cunoaşte locul naşterii Sfântului Iacob şi nici eparhia pe care a păstorit-o.
Ştim că a fost episcop şi că în vremea împăratului Constantin Copronim (741-775), a îndurat multe prigoniri şi chinuri pentru că s-a opus celor care luptau împotriva sfintelor icoane.Troparul Sfântului Iacob Mărturisitorul: „Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Iacob, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre”.