Casa Națională de Asigurări Sănătate a anunțat că în Monitorul Oficial a fost publicat un document prin care este reglementată acordarea concediilor și a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, în contextul instituirii stării de urgență la nivel național. Astfel, s-a făcut public faptul că a intrat în vigoare un ordin al Ministerului Sănătății privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu coronavirus, care conține printre altele și reglementări referitoare la modul în care se eliberează avizele epidemiologice necesare pentru obținerea certificatelor de concedii medicale pentru cei aflați în carantină instituţionalizată (în spaţii special amenajate) sau în izolare la domiciliu. Concret, potrivit unui comunicat de presă al Casei Naționale de Asigurări Sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene au obligaţia ca, la ieşirea din carantina instituţionalizată, să elibereze persoanelor care s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din carantină, care se poate transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță. ”Persoanele izolate la domiciliu care au nevoie de concediu medical vor completa o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat în Ordinul MS nr. 414/2020. Aceste documente necesare pentru obținerea concediului medical pot fi transmise în format electronic către medicul de familie. Atenționăm populația că nerespectarea măsurilor de carantină, respectiv de izolare la domiciliu, precum şi furnizarea de informaţii false autorităţilor se sancţionează conform legilor în vigoare. De asemenea, adeverinţa privind dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii poate fi eliberată de către angajatori şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Certificatele de concediu medical acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se plătesc fără avizul medicului de medicina muncii. Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă de către alți medici decât cei de familie se depun direct la plătitorii de indemnizaţii de asigurări, fără viza medicului de familie”, se arată în documentul de presă. Pe de altă parte, având în vedere că sunt eliberate în perioada stării de urgență, s-a făcut precizarea că aceste certificate de concediu medical se vor putea transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, astfel: de către medicii curanţi către persoanele asigurate; de către persoanele asigurate către plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (angajatori, CAS-uri). Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora. ”Certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020, în următoarele situaţii: în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);pentru perioada de internare în spital;pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg; situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile; în caz de carantină; pentru risc maternal;pentru îngrijirea copilului bolnav; pentru asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă, respectiv cei care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, precum şi pentru cei care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal;pentru asiguraţii cu afecţiuni cardiovasculare, SIDA/neoplazii/tuberculoză;pentru alte situații decât cele menționate mai sus, ce necesită prelungirea concediului medical de către medicii de specialitate, alții decât cei de familie; pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, potrivit prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical”, se mai arată în documentul transmis de CNAS.
Pe de altă parte, s-a reamintit faptul că, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor cu coronavirus, persoanele asigurate au dreptul la concediu și indemnizație, inclusiv cele care nu au realizat stagiul de cotizare complet, de 6 luni. Certificatele de concediu medical acordate care cuprind a 91-a zi și cele care depășesc 183 de zile se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, aceste reglementări fiind valabile pe perioada stării de urgență.