F.T.

Dacă până zilele trecute, reprezentanţii Tribunalului Prahova anunţau o serie de măsuri menite a preveni contaminarea cu coronavirus, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul instanţei – convocată joi, 12 martie a.c., în baza sesizării Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul instanţei – a decis ca “activitatea de judecată să fie suspendată începând cu data de 13.03.2020, până la data de 20.03.2020 inclusiv, cu excepţia măsurilor preventive în materia penală şi a cauzelor urgente în materie civilă.”
În acelaşi comunicat al Tribunalui Prahova sunt enumerate şi cauzele considerate urgente, de competenţa celor trei secţii, după cum urmează:
1. Lista cauzelor urgente în materia litigiilor de competenţa Secţiei I Civilă, ce se vor judeca pe perioada suspendării activităţii de judecată: suspendare executare silită; suspendare executare provizorie; ordonanţă preşedinţială; ordin de protecţie; adopţii; plasamente; asigurare dovezi; sechestru asigurator; sechestru judiciar; poprirea asiguratorie; suspendare grevă; îndreptare eroare materială; lămuriri hotărâre şi înlăturare dispoziţii contradictorii; Completare hotărâre; incidente procedurale; cereri ajutor public judiciar; anulare cerere în procedura prealabilă; reexaminare ajutor public judiciar; reexaminare taxă de timbru; reexaminare anulare cerere.
2. Lista cauzelor urgente în materia litigiilor de competenţa Secţiei a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal ce se vor judeca pe perioada suspendării activităţii de judecată:
a)În materia litigii cu profesionişti ( societăţi comerciale); cereri de insolvenţă formulate de debitor; cereri de concordat preventiv şi mandat ad-hoc; cereri formulate în temeiul O.U.G. nr.116/2009: cereri de radiere; cereri de fuziune/divizare, plângere împotriva rezoluţiei directorului O.R.C., cereri de înregistrare menţiuni; măsuri asiguratorii; ordonanţă preşedinţială; supendare executare; suspendare executare provizorie; asigurare dovezi.
b) În materia contenciosului administrativ şi fiscal: asigurare dovezi; cereri de înfiinţare sechestru; măsuri asiguratorii; ordonanţă preşedinţială; suspendare executare silită; suspendare provizorie a executării; suspendare executare act administrative; suspendare executare hotărâre civilă; anulare licitaţie; suspendare licitaţie; litigiu privind achiziţiile publice- contestaţii atribuire; litigiu privind achiziţiile publice- suspendare atribuire; litigiu privind achiziţiile publice- suspendare contract; anulare cerere în procedura prealabilă; – reexaminare ajutor public judiciar; reexaminare taxă de timbru; reexaminare anulare cerere; incidente procedurale- incompatibilităţi.
3. Lista cauzelor în competenţa Secţiei penale, ce se vor judeca pe perioada suspendării activităţii de judecată:- cauzele penale ce intră în competenţa de judecată a judecătorului de drepturi şi libertăţi: măsurile preventive în toate fazele procesuale; contestaţiile la măsurile preventive; amânări şi întreruperi executare pedeapsă; cauzele în care s-a împlinit termenul de prescripţie ori urmează a se împlini într-un an; contestaţiile la cererile de liberare condiţionată.