V. S.

Instituția Prefectului Prahova, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vechicule, aduce la cunoștința cetățenilor o serie de recomandări cu privire la valabilitatea documentelor necesare obținerii permisului de conducere. Astfel, candidații care susțin examenul pentru obținerea permisului de conducere trebuie să știe că, la data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor de examen, fișa medicală sau avizul medical trebuie să fie în termenul de valabilitate, respectând termenele actelor normative în vigoare la data emiterii, după cum urmează:
1. Fișele medicale/avizul de pe fișa de școlarizare emise anterior datei de 16.07.2019 sunt valabile un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică și practică organizat în cadrul unei școli de conducători auto.
2. Fișele medicale/avizul de pe fișa de școlarizare emise în perioada 16.07201-3.10.2019 sunt valabile 6 luni de la data emiterii
3. Fișele medicale/avizul de pe fișa de școlarizare emise începând cu data de 4.10.2019 sunt valabile un an de la data emiterii.
De asemenea, în cazul candidatului al cărui permis de conducere a fost anulat, este necesar ca și avizul psihologic eliberat de un laborator de specialitate să fie în termenul de valabilitate, respectiv 6 luni de la data emiterii.