N.D.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA) Prahova a anunţat că, din data de 12 februarie, a fost demarată campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plată aferentă anului 2020. Acest document se va putea depune, la centrul judeţean Prahova și la centrele locale APIA, în perioada 2 martie – 15 mai 2020, fermierii urmând să depună o singură solicitare, chiar dacă utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Potrivit APIA Prahova, în campania 2020, completarea declaraţiei de suprafaţă se va realiza electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. “Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se fac în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Același principiu se aplică și pentru fermierii, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, în aplicația dedicată sectorului zootehnic. Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/măsurilor de dezvoltare rurală/ ajutoarelor naţionale fermierii trebuie să depună anual, la APIA, Cererea Unică de Plată şi să îndeplinească toate condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. În cazul Măsurilor 10 şi 11, fermierii trebuie să respecte şi cerinţele specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020”, se arată într-un comunicat al instituţiei. Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii -indiferent că sunt persoane fizice sau juridice – au obligaţia să prezinte documentele privind utilizarea terenului conform reglementărilor în vigoare. Documentele prin care se va face dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată, cu menţiunea că trebuie să fie valabile la data depunerii solicitării, responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţinând fermierului şi/ sau autorităţii care le-a emis sau atestat, după caz. “Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/ măsurilor de sprijin/ ajutoarelor naționale tranzitorii aferente Campaniei 2020, trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind bunele condiţii agricole şi de mediu şi cerinţele legale în materie de gestionare, pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor. Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererilor în Campania 2020, fermierii vor trebuie să se prezinte la data și ora la care sunt programați conform invitaţiei primite”, se mai arată în comunicatul transmis de APIA Prahova.
Reamintim faptul că România, în calitate de stat membru al UE, beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/ măsurilor de sprijin/ ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic, măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică, Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020), ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.