Sfântul Apostol Timotei s-a născut din tată păgân elin şi din mamă de neam evreu. Originar din cetatea Listra, Sfântul Timotei a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel.
Din Faptele Apostolilor aflăm că Sfântul Apostol Pavel ajunge împreuna cu Barnaba în Listra, unde va tămădui un şchiop din pântecele maicii sale. În urma acestei minuni, mama lui Timotei îl găzduieşte în casa sa şi-l dăruieşte pe fiul ei lui Pavel, ca dar pentru binecuvântarea adusă în cetatea ei.Timotei este numit de Sfântul Apostol Pavel „adevărat fiu al credinţei”. L-a însoţit pe acesta în călătoriile misionare din Frigia, Galatia şi Misia, în oraşele Troa, Filipi şi Berea, la Atena.
Pavel îl sfătuieşte pe Timotei cum să-i păstoreasca pe credincioşi, îndemnuri care vor deveni reguli pentru slujitorii Bisericii: „Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură. Nu fi nepăsător faţă de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin prorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor. Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită tuturor. Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă” (I Timotei 4, 11-16).
Dionisie din Furna mărturiseşte în „Erminia picturii bizantine” că Sfântul Timotei trebuie zugrăvit în chipul unui bătrân cu barbă creaţă, ţinând în mână un sul înfăşurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.Trupul său a fost îngropat cu cinste în locul ce se numea Pion. Din porunca împăratului Constanţiu (337-361), moaştele sale au fost duse în Constantinopol, de Sfântul Artemie mucenicul şi au fost puse în biserica „Sfinţii Apostoli”, alături de Apostolii Luca şi Andrei.