N. Dumitrescu

 

Deşi termenul limită până la care trebuie achitată prima rată la taxele şi impozitele locale este 31 martie, ploieştenii au ţinut să facă dovada că sunt bun-platnici încă din primele zile ale noului an. Astfel, din data de 6 ianuarie, când Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti şi-a început activitatea în anul 2020, până pe data de 9 ianuarie, peste 6.000 de contribuabili ploieşteni şi-au achitat taxele şi impozitele pe locuinţele, terenurile ori autovehiculele aflate în proprietate, 5.000 dintre aceştia primind bonus 10%, reprezentând reducerea la plată pentru că au achitat dările în integralitate,  în condiţiile în care, conform legislaţiei fiscale, acestea se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. De altfel, în ultimii ani, această reducere a reprezentat o adevărată miză pentru ploieşteni, un exemplu în acest sens fiind anul 2019, când 102.000 de contribuabili s-au dovedit a fi bun-platnici, dintre care 92.050 de persoane au beneficiat de bonificație, respectiv de reducerea cu 10%, pentru că au achitat, cu anticipaţie, întreaga sumă datorată pentru anul respectiv. În anul 2020, nivelul impozitelor  și al taxelor locale nu a suferit modificări, acesta fiind indexat doar cu rata inflației în cuantum de 4,6%, fiind menţinute inclusiv facilităţile fiscale de care au beneficiat ploieştenii anul trecut. 

impozite localePotrivit datelor Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, din data de 6 ianuarie şi până pe data de 9 ianuarie 2020 au achitat impozite şi taxe un număr de 6.414 persoane, dintre care 5.242 de persoane au primit bonificaţie de 10% pentru că au achitat sumele datorate în integralitate pentru întregul an. De altfel, pe data de 6 ianuarie, în prima zi de activitate a fiscului local ploieştean pe anul în curs, din totalul celor 1.725 de persoane care au trecut pragul casieriilor, un număr de 1.164 de ploieşteni au beneficiat de reducerea la plată cu 10%. Practic, este o repetare a situaţiei cu tentă pozitivă care se înregistrează la fiecare început de an, aşa cum a fost şi în primele zile ale lunii ianuarie 2019. Astfel, anul trecut, activitatea fiscului local a început pe data de 3 ianuarie, iar în patru zile, 5.366 de ploieşteni au trecut pragul instituţiei în scopul achitării impozitelor şi a taxelor locale, dintre aceştia un număr de 3.374 de contribuabili beneficiind de bonificaţia de 10% pentru plata integrală, cu anticipaţie, a impozitelor datorate.
Pentru anul în curs, legat de facilităţi, a rămas valabilă, în cazul persoanelor fizice, scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale cu 650 de lei, inclusiv în cazul persoanelor fără venituri, pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia, în suprafaţă de maximum 500 mp. De reamintit şi faptul că, în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la fiscul local în termen de 30 de zile de la data dobândirii, urmând să achite impozitul pe clădire începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile se va identifica valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. Pe de altă parte, valoarea impozabilă a clădirii, determinată, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: cu 50% – pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; cu 30% – pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului de referinţă; cu 10% – pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Legat de modalitatea de achitare a taxelor şi a impozitelor locale, având în vedere faptul că unii dintre ploieşteni optează pentru procedura ordinului de plată, recent, conducerea Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti a ţinut să facă o serie de precizări în acest sens. “În atenția persoanelor fizice și juridice care își achită impozitele și taxele locale prin ordin de plată. Este necesar să completați întocmai datele de mai jos în ordinul de plată, pentru ca acesta să fie valid și să se poată descărca în evidență noastră fiscală: întocmiți câte un ordin de plată pentru fiecare titular de rol fiscal, indiferent dacă este vorba despre o proprietate comună a doi soți; beneficiar: Municipiul Ploiești; Bancă beneficiar: Trezoreria Ploiești; CUI beneficiar: 2844855; Cont bancar: http://www.spfl.ro/documentații/CONTURI%20IBAN%202018.pdf; La explicații trebuie trecut, în primul rând, CNP-ul /
CUI-ul persoanei fizice / juridice pentru care se face plata; bonificatia acordată nu poate depăși 10%, fapt pentru care aceasta se rotunjește prin diminuare, conform prevederilor pct. 11, lit (v) din H.G. nr.1 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În acest ultim caz, iată un exemplu de calcul: pentru un impozit datorat de 67 lei x10% = 6,7 lei. Bonificaţia acordată, de 6,7 lei, rotunjită prin diminuare, va fi de 6 lei. Suma finală de plată: 67 lei -6 lei = 61 lei. Dorim să vă atenționăm că impozitele și taxele locale au fost indexate, conform prevederilor legale, cu rata inflației de 4.6 %. Astfel, dumneavoastră veți achita impozitul de anul trecut majorat cu 4.6 %. Vă rugăm ca, în cazul în care observați că suma pe care o aveți de achitat este mai mare, să vă adresați inspectorului de sector pentru a face verificările necesare. Noi am făcut toate testele și verificările ce se impun, dar, la operațiunile de închidere/ deschidere a anului fiscal, pot apărea unele erori”, se arată în anunţul fiscului local ploieştean.