Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 31 decembrie 2019 este de 18.988.812.
AEP arată într-un comunicat transmis, ieri, AGERPRES, că numărul total al alegătorilor cu drept de vot este cu 1.908 mai mic faţă de ultima informare publică realizată de Autoritate pe această temă, potrivit căreia, la data de 11 decembrie 2019, figurau în Registrul electoral 18.990.720 de alegători români.
„Diferenţele apar ca urmare a operaţiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităţilor administrativ-teritoriale conduse de aceştia şi a importului de date de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD)”, explică AEP.
Autoritatea precizează că, în perioada 11-31 decembrie 2019, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:
– 14.390 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
– 86 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeaşi lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puşi sub interdicţie.
Un număr de 108 persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.
Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeaşi perioadă este de 10.963, aceştia fiind înscrişi în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Ca urmare a importului de date de la DEPABD, au apărut 1.497 de alegători noi care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 11 decembrie 2019.
AEP menţionează că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, 18.271.223 au domiciliul sau reşedinţa în ţară, iar 717.589 au domiciliul în străinătate şi sunt posesori de paşaport CRDS.
Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare.
Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară.
Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.