Sfinţii Mihail şi Gavriil sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei şi a dreptăţii lui Dumnezeu.
Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în iconografie în haine de ostaş, având în mână o sabie de foc. Este rânduit de Dumnezeu ca dreptatea Sa să biruiască în istoria mântuirii. El este cel care, în momentul căderii unor îngeri a strigat: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”, restabilind ordinea. Se spune că la judecata de la sfârşitul chipului acestei lumi, morţii vor învia la glasul trâmbiţei sale.
Sfântul Arhanghel Gavriil este purtătorul veştii milei dumnezeieşti faţă de oameni. El a vestit că Fiul lui Dumnezeu Se va întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului omenesc.
În icoane apare în veşminte sacerdotale, purtând în mână ori un crin, semnul veştii celei bune, ori o sferă cu însemnele lui Hristos, arătând că el este mesagerul mântuirii umanităţii.
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe care Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe 8 noiembrie, sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Române. Motivul pentru care Jandarmeria Română i-a ales pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil să îi ocrotească este faptul că fiind conducatori ai oştilor cereşti, sunt simboluri ale luptei împotriva răului.