N. Dumitrescu

Anul viitor, la Ploieşti, cuantumul taxelor şi impozitelor locale va rămâne la nivelul celui practicat în anul în curs, indexat cu rata inflaţiei de 4,6%, urmând ca decizia finală să fie luată în cadrul unei şedinţe a legislativului local. Cel puţin aşa reiese din proiectul de hotărâre deja redactat şi făcut public, pentru care Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti aşteaptă, de la persoanele interesate, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la sediul instituţiei, din Bd. Independenţei sau pe email finantelocale@spfl.ro, până pe data de 14. 11.2019. Dezbaterea publică la care vor participa şi cetăţenii, pentru care deocamdată nu au fost anunţate ora şi locul, va avea loc pe data de 29 noiembrie, proiectul de hotărâre urmând să fie supus dezbaterii şi votului într-o întrunire a Consiliului Local Ploieşti, după data de 19 decembrie 2019. Potrivit proiectului menţionat, şi anul viitor se va menţine acordarea bonificaţiilor pentru cei care vor plăti cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2020, impozitele şi taxele datorate în integralitate. De asemenea, în cazul persoanelor fizice, va rămâne valabilă şi stabilirea impozitului pe cote diferenţiate de impozitare pentru clădirile rezidenţiale, în funcţie de numărul acestora. Astfel, pentru cei care deţin cel puţin o clădire în plus în afara celei de domiciliu se va aplica o cotă de 0,15% pentru prima clădire în afara celei de domiciliu, respectiv de 0,2% pentru a doua clădire şi următoarele în afara celei de domiciliu, cu precizarea că nu vor intra sub incidenţa acestei decizii clădirile dobândite prin moştenire legală. De asemenea, anul viitor se vor menţine scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 de lei, inclusiv pentru persoanele fără venituri, pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia, în suprafaţă de maximum 500 mp. Totodată, proprietarii clădirilor clasate ca monument istoric vor beneficia, de asemenea, de scutiri de la plata impozitului pe clădire şi pe terenul de sub construcţi, facilităţi asemănătoare urmând să fie valabile şi pentru alte categorii de persoane. Astfel, pentru anul 2020 s-a propus scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren, pentru o singură proprietate (clădire şi teren), aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate şi au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată, cu condiţia să nu înregistreze obligaţii restante. Potrivit propunerii, în acest caz, scutirea se va acorda pe baza unei cereri temeinic justificate, însoţită de acte doveditoare, care va trebui să fie depusă până pe data de 31 martie 2020.