Aceștia vor fi desemnați până pe 27 octombrie, prin tragere la sorți

V. Stoica

Președinții secțiilor de votare organizate la nivelul întregii țări pentru alegerea președintelui României (care se va desfășura, în țară, în zilele de 10 noiembrie – primul tur de scrutin și, respectiv 24 noiembrie – al doilea tur de scrutin) și locțiitorii acestora vor primi o indemnizație de 1520 de lei pentru activitatea desfășurată în cele opt zile de implicare în procesul electoral.
Astfel, fiecare zi de activitate va fi remunerată cu 190 de lei, atât președinții, cât și locțiitorii acestora fiind membri ai Corpului experților electorali. Pentru indemnizațiile acordate se reține numai impozitul pe venit.
Pe de altă parte, potrivit Autorității Electorale Permanente, până cel mai târziu la data de 27 octombrie 2019, AEP va desemna, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora, urmând ca experții electorali să intre automat în procedura tragerii la sorți, fără alte formalități de îndeplinit de către aceștia.
Dacă există cazuri în care persoanele trase la sorți nu pot îndeplini funcția de președinte al biroului electoral al unei secții de votare sau funcția de locțiitor al acestuia, acestea au obligația să solicite în scris Autorității Electorale Permanente suspendarea din Corpul experților electorali pe durata alegerilor, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor.