Luiza Rădulescu Pintilie

Înrădăcinând, de câţiva ani, aproape de Ploieşti, la Lipăneşti, nu numai un concept educaţional, creativ şi formativ reunit sub frumoasa titulatură de „Şcoala De Flori”, profesoara Ileana Militaru a lansat, chiar în prima zi a anului şcolar, încă un proiect inedit cu valenţe educaţionale şi de responsabilitate socială: un program de burse de merit prin care să fie susţinută şi motivată performanţa şcolară a unor elevi de gimnaziu care au confirmat că au capacitatea, înzestrarea şi dorinţa de a-şi continua şi dezvolta pregătirea educaţională. Şi dacă, de obicei, atenţia este îndreptată în cadrul unor asemenea demersuri către componenta social- umanitară, alegându-se tineri care provin din familii cu posibilităţi modeste, de data aceasta s-a dorit ca nu acesta să fie criteriul principal de selecţie, ci rezultatele şcolare de excepţie, indiferent de starea materială a elevilor beneficiari. Argumentul iniţiatoarei acestui lăudabil proiect este unul mai mult decât de maximă actualitate, în opinia sa fiind mai mult decât necesar ca fiecare elev să fie încurajat şi susţinut să ajungă la performanţele pe care este capabil să le atingă, cu atât mai mult când acesta a confirmat deja în parcursul său şcolar fiindcă prin fiecare tânăr care îşi împlineşte aspiraţiile şi visurile, care îşi formează şi apoi performează într-o carieră dorită, reuşita devine nu numai una personală, ci şi a sistemului de învăţământ şi a societăţii căreia îi aparţine.Scoala de Flori1
De altfel, scopul declarat al programului de burse – intitulat sugestiv „Şcoala De Flori înfloreşte viitorul unui elev”- este şi acela al realizării unei legături mai puternice cu comunitatea căreia elevii beneficiari îi aparţin, astfel încât să înţeleagă că au sprijin şi susţinere în valorizarea competenţelor lor şcolare şi individuale chiar din momentul în care acestea sunt în plină formare. În fapt, după cum stă înscris în argumentaţia instituirii acestor burse „ indiferent dacă aceşti elevi îşi vor urma studiile , îşi vor urma visurile, îşi vor dezvolta cariera în judeţ, în ţară sau în străinătate, locul „rădăcinilor” lor va rămâne acelaşi şi va fi legat şi de bazele formării lor şcolare, la care Şcoala De Flori a decis să contribuie prin acest program”.
Chiar din prima etapă de aplicare a programului , s-a decis acordarea a două burse de merit, având în vedere că în comuna Lipăneşti există două şcoli gimnaziale, iar în viitor se va analiza chiar posibilitatea creşterii numărului de elevi bursieri, vizăndu-se inclusiv extinderea programului şi la nivelul altor şcoli din judeţ, cu care Şcoala De Flori colaborează. Astfel, elevele Andreea Pârvu de la Şcoala Eroilor Lipăneşti şi Ioana Pahonţu de la Şcoala Spirea Sorescu Zamfira, ambele în clasa a VIII-a, sunt primele bursiere cărora Şcoala De Flori le va acorda, lunar, câte 300 de lei, înflorind simbolic un viitor către care se îndreaptă cu garanţia unor performanţe şcolare deja obţinute, dar şi cu deschiderea şi dorinţa continuării pe drumul excelenţei. Şi fiindcă acordarea acestor burse se doreşte să devină un cadru motivaţional şi inspiraţional şi pentru ceilalţi tineri din comună, dincolo de înmânarea efectivă a celor două sume de bani stabilite, acest proiect al Şcolii De Flori va însemna, după cum ne-a precizat iniţiatoarea lui, Ileana Militaru, şi organizarea- dacă va fi posibil chiar lunară- a unor activităţi practice, creative şi recreative cu implicarea elevilor din cele două şcoli.
În fapt, rămânând la imaginea şi semnificaţia Şcolii De Flori, acest program „sădeşte” un frumos model de implicare în creşterea, ocrotirea şi … înflorirea unor copii aparţinând unei generaţii aşteptate să înfrumuseţeze, în câţiva ani, grădina comunităţilor în care vor trăi şi munci, în care îşi vor împlini propriile visuri, dar şi pe cele ale societăţii în general. Un model care merită nu numai apreciat, dar şi urmat!