• 1848: Elveția a adoptat o nouă constituție, organizându-se ca stat federal.

• 1919: Decret-lege dat de Consiliul Dirigent al Transilvaniei pentru reforma agrară și introducerea votului universal.