Probabilitatea de a extrage un bon fiscal cu valoare mică, din intervalul 1-99, este de aproximativ 10% la loteria Bonurilor Fiscale.
Pentru ca un bon fiscal cu valoare mică să fie câștigător, este necesar ca, dintr-o urnă în care se regăsesc bile de la 0 la 9, să fie extrasă bila care are înscrisă cifra 0, operațiune care probabilistic poate să apară în 10% dintre cazuri, arată Ministerul Finanțelor Publice, care vine astfel cu un proiect de modificare a legislației, potrivit Hotnews.
Din datele disponibile rezultă că ponderea bonurilor fiscale pe intervale valorice, în total bonuri fiscale emise de operatorii economici din România, este următoarea: bonuri fiscale cu valori cuprinse în intervalul 1 – 99,99: 83%; bonuri fiscale cu valori cuprinse în intervalul 100 – 999,99: 17%.
“Astfel, probabilitatea scăzută, confirmată de datele statistice, a extragerii unor valori mici, aferente achizițiilor uzuale de bunuri cu amănuntul și servicii, în condițiile în care operatorii economici eliberează preponderent bonuri fiscale cu valori de până la 100 lei (aprox. 83%), poate determina o diminuare a popularității Loteriei Bonurilor Fiscale, întrucât deținătorii de bonuri fiscale cu valori mici care sunt majoritari numeric au șanse reduse să devină câștigători, nefiind astfel stimulați prin acest instrument să solicite și să păstreze bonurile fiscale pentru participarea la Loteria Bonurilor Fiscale”, menționează sursa citată.
MFP propune, astfel, schimbarea mecanismului de selectare a valorii câștigătoare a bonului fiscal, în scopul înlocuirii valorii unice câștigătoare, extrase din intervalul 1-999 inclusiv, cu două valori câștigătoare ale bonului fiscal, aferente intervalelor 1 – 99 inclusiv, respectiv 100 – 999 inclusiv.
Se propune ca din numărul maxim de 100 de premii care se poate atribui în prezent, potrivit legii, un număr de maximum 80 de premii să fie distribuit pentru recompensarea deținătorilor de bonuri fiscale câștigătoare din intervalul 1-99, iar un număr de maximum 20 de premii să fie distribuit pentru recompensarea deținărilor de bonuri fiscale câștigătoare din intervalul 100-999.
Propunerea are în vedere corelarea numărului de premii care se acordă pe un interval valoric cu ponderea pe care bonurile fiscale din acel interval o au în totalul bonurilor fiscale emise de operatorii economici din România.
Ca urmare a modificării mecanismului de selectare a câștigătorilor se stabilește: împărțirea fondului de premiere alocat extragerii lunare sau ocazionale (stabilit în prezent la 1.000.000 lei) într-un număr de două subfonduri, prin aplicarea cotelor procentuale de 80, respectiv 20, la fondul total, cele două subfonduri fiind destinate plății premiilor aferente bonurilor fiscale câștigătoare din intervalele 1-99 și respectiv 100-999.
O astfel de împărțire are în vedere proporționalitatea subfondului de premiere aferent unui interval valoric cu numărul maxim de premii ce pot fi câștigate, aferente acelui interval, păstrând valoarea minimă a unui premiu la nivelul sumei de 10.000 de lei.
Modalitatea de calcul a premiului aferent unui bon fiscal câștigător devine astfel: valoarea unui premiu se va determina prin împărțirea subfondului de premiere aferent intervalului din care face parte bonul fiscal la numărul total de bonuri fiscale câștigătoare din acel interval.
Suma finală de plată cuvenită unui câștigător se va stabili prin rotunjire la leu în favoarea câştigătorului.