V. Stoica

Un proiect demarat în urmă cu câțiva ani la Breaza de către Compania Națională de Investiții va fi reluat, după finalizarea procedurii de achiziție a restului de lucrări rămase de executat pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare. În prezent, se află pe ultima sută de metri procedura de achiziție a lucrărilor restante, la care a depus ofertă o singură societate comercială.
Potrivit caietului de sarcini al achiziției, contractul anterior a fost reziliat de comun acord cu firma contractantă: “În cadrul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 271/17.11.2015 încheiat cu Asocierea S.C. LOR’INSTAL CONSTRUCT S.R.L. & S.C. SIM – CO BH S.R.L., au fost executate unele categorii de lucrări din cadrul obiectelor cuprinse în cadrul subproiectului. Având în vedere situația actuală a antreprenorului, aflat în insolvență, prin adresa nr.54/12.04.2019 a propus rezilierea contractului pe cale amiabilă, în conformitate cu prevederile contractuale. Achizitorul a fost de acord cu această solicitare, fiind întocmit Actul Adițional privind încetarea Contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 271/17.11.2015. Trebuie menționat faptul că este nevoie de lucrări de remediere a cantităților de lucrări, realizate în cadrul reabilitării și extinderii rețelelor de distribuție apă respectiv canalizare menajeră, inclusiv a degradărilor survenite”, se arată în documentația de atribuire.
Contractul pe care îl va încheia Compania Națională de Investiții în urma finalizării actualei proceduri are ca scop finalizarea lucrarilor de execuţie pentru rețelele de distribuție apă și rețelele de canalizare menajeră (inclusiv lucrările aferente), efectuarea probelor de etanșare și presiune, inclusiv punerea în funcțiune, luând în considerare faptul că se vor continua lucrările de execuție începute de celălalt agent economic.