• S-au introdus două noi specializări – una cu predare în limba engleză
• După primul an de studiu, 20% dintre studenţii admişi abandonează facultatea

Nicoleta Dumitrescu

Absolvenţii clasei a XII-a care au trecut cu brio peste examenul de Bacalaureat, precum şi cei care doresc să devină studenţi ai Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti – cu profil unic atât în România, cât şi la nivel european – au la dispoziţie o săptămână pentru a se decide care dintre facultăţi li se potriveşte. Ieri, universitatea a dat startul înscrierilor pentru admiterea în noul an universitar, fiind scoase la concurs locuri atât pentru studiile universitare de licenţă, cât şi pentru master, la următoarele facultăţi: Inginerie Mecanică şi Electrică, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Litere şi Ştiinţe şi Ştiinţe Economice. Pentru al doilea an consecutiv, în cadrul primei categorii de studii a fost aprobat şi un anumit număr de locuri pentru absolvenţii liceelor care funcţionează în mediul rural, respectiv 35, cărora li se adaugă alte 20 pentru tinerii de etnie romă. Pentru anul universitar 2019-2020 au fost introduse şi noi specializări, una fiind cu predare în limba engleză, respectiv „Prelucrarea petrolului şi petrochimie”, criteriul de admitere, pentru studiile universitare de licenţă, fiind media obţinută de candidat la examenul de Bacalaureat, respectiv media minimă cinci. Rămâne de văzut însă şi câţi dintre studenţii care vor fi admişi vor reuşi să obţină diploma de absolvire a UPG Ploieşti, având în vedere faptul că, în general, rata abandonului după primul an de studii este de 20%!

Pentru anul universitar 2019-2020, UPG Ploieşti a scos la concurs pentru studii universitare de licenţă următoarele locuri: 950 locuri fără taxă, 1.381 – cu taxă, 20 – pentru tineri de etnie romă şi 35 pentru absolvenţi care provin din licee situate în mediul rural. La studii universitare de master, oferta este următoarea: 330 de locuri fără taxă, 944 locuri cu taxă, 10 locuri pentru tineri de etnie romă. În ambele cazuri, locurile scoase la concurs sunt pentru următoarele facultăţi: Inginerie Mecanică şi Electrică, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Litere şi Ştiinţe, Ştiinţe Economice. Astfel, * la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, studii universitare cu licenţă: 211 locuri fără taxă şi 309 cu taxă; la master: 79 locuri fără taxă şi 168 cu taxă; * Ingineria Petrolului şi Gazelor: licenţă – 126 fără taxă şi 144 cu taxă; pentru master- 68 fără taxă şi 164 cu taxă; * Tehnologia Petrolului şi Petrochimie – cu licenţă: 123 fără taxă şi 167 cu taxă; pentru master: 47 fără taxă şi 150 cu taxă; * Litere şi Ştiinţe- pentru licenţă: 217 fără taxă şi 323 cu taxă, pentru master : 68 fără taxă şi 232 cu taxă; * Ştiinţe Economice- pentru licenţă: 273 fără taxă şi 438 cu taxă, pentru master: 68 fără taxă şi 230 cu taxă.
Faţă de anii trecuţi, pentru noul an universitar au fost introduse şi două noi specializări, respectiv „Prelucrarea petrolului şi petrochimie” şi „Controlul şi securitatea produselor alimentare”, cu precizarea că prima este cu predare în limba engleză. UPG1
În acest context, conducerea Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti a făcut public şi programul după care se desfăşoară sesiunea de vară a concursului de admitere la studiile universitare de licenţă şi master pentru viitorul an universitar. Astfel, pentru licenţă, înscrierile – care au început ieri – se vor putea face până pe data 18 iulie, acelaşi interval de timp fiind valabil şi pentru susţinerea probei de aptitudini pentru candidaţii care vor opta pentru Facultatea de Litere şi Ştiinţe – domeniul Ştiinţe ale Educaţiei. De precizat că programul de lucru al universităţii cu candidaţii este de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, cu pauză între orele 12.00 -13.00, iar sâmbăta şi duminica, între orele 9.00-13.00. De asemenea, data de 19 iulie a fost fixată atât pentru susţinerea testului de competenţă lingvistică pentru candidaţii înscrişi la programul cu predare în limba engleză, la Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, cât şi pentru afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi în aşteptare. În perioada 20-23 iulie, sunt aşteptaţi toţi candidaţii admişi în vederea depunerii în original a diplomei de Bacalaureat sau a adeverinţei de promovare a acestui examen naţional (pentru absolvenţii din promoţia 2019), iar candidaţii admişi pe locurile fără taxă la mai multe specializări vor trebui să facă opţiunea pentru o singură specializare, după care va urma încheierea contractelor de studii. Afişarea celui de-al doilea set de liste cu candidaţii admişi pe locurile fără taxă şi cu taxă şi a celor respinşi va avea loc pe data de 23 iulie, două zile mai târziu fiind afişate şi locurile rămase libere. În perioada 2-3 septembrie vor fi făcute publice – tot prin afişare la sediul UPG sau pe site-ul instituţiei – locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă. Pentru admiterea la studii universitare de master, la facultatea de Litere şi Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice, înscrierile se fac în perioada 15-21 iulie, afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri cu taxă, fără taxă şi cei aflaţi în aşteptare fiind programată pe data de 22 iulie, afişarea listei actualizate cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă fiind programată în perioada 2-3 septembrie.

Pierderi mari pe drum!

Ca şi în anii precedenţi, şi în noul an universitar, criteriul de admitere la studii universitare de licenţă va fi media obţinută la examenul de Bacalaureat, media minimă de admitere fiind 5 (cinci). Pentru studiile universitare de master, media de admitere este cea obţinută de către candidat la examenul de licenţă şi nota obţinută la proba concursului de admitere la master, în acest caz media minimă de admitere fiind 6 (şase). Pentru anul universitar 2019-2020 este de aşteptat să se vadă şi dacă, la fel ca şi anul trecut, aceia care doresc să devină studenţi ai UPG optează doar pentru anumite specializări, considerate „de viitor”. Anul trecut, de pildă, potrivit reprezentanţilor UPG Ploieşti, în total s-au înscris 1.968 de studenţi, la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar înregistrându-se şi candidaţi în aşteptare.
Pe de altă parte, rămâne de văzut însă şi câţi dintre candidaţii care vor fi admişi fie în sesiunea de vară, fie în cea din toamna acestui an, vor ajunge să aibă şi statutul de absolvenţi ai UPG Ploieşti. Pentru că, aşa cum am primit confirmarea de la reprezentanţii universităţii ploieştene, în general, după primul an de studii, 20% dintre studenţi abandonează facultatea la care au fost admişi.