Comisia Europeană a declanşat trei proceduri de infringement împotriva României: în domeniul Mediului privind obligaţia de a aplica legislaţia europeană de reciclare a navelor şi două pe domeniul Pieţei Interne, pentru îmbunătăţirea ghişeelor unice şi facturarea electronică la achiziţiile publice, potrivit Mediafax.
Potrivit Comisiei, toate aceste obligaţii ar fi trebuit îndeplinite până la 31 decembrie 2018, iar statele membre erau obligate să notifice desemnările relevante şi dispoziţiile naţionale de implementare până la aceeaşi dată.
„Cu toate acestea, până în prezent, unele state membre- între care se regăseşte şi România- nu şi-au îndeplinit obligaţiile relevante sau le-au îndeplinit doar parţial. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere tuturor acestor state membre. Statele membre în cauză au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat”, mai precizează sursa menţionată.
Comisia a mai decis să trimită scrisori de punere în întârziere tuturor celor 28 de state membre, solicitându-le să îşi îmbunătăţească ghişeele unice şi să pună la dispoziţie ghişee unice uşor de utilizat pentru furnizorii de servicii şi pentru profesionişti.
În scrisorile de punere în întârziere, Comisia subliniază deficienţele în ceea ce priveşte modul în care cele 28 de state membre au implementat cerinţele pentru ghişeele unice stabilite în Directiva privind serviciile şi în Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE), conform comunicatului.