Inspectorii pentru protecţia consumatorilor au aplicat amenzi de 1,22 milioane de lei, în urma controalelor efectuate în perioada 1 – 12 aprilie privind respectarea prevederilor legale la comercializarea articolelor de încălţăminte, anunţă Agerpres. Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), au fost verificaţi 898 de operatori economici, din care 569, reprezentând 63,36%, au înregistrat abateri de la prevederile legale.
Valoarea produselor controlate a fost de 21,46 milioane de lei, din care produsele cu abateri au însumat valoarea de 1,33 milioane de lei.
Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 630 de sancţiuni, din care 280 de avertismente şi 350 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1,22 milioane de lei. În plus, s-au dispus 325 de măsuri de oprire temporară de la comercializare, pentru nerespectarea cerinţelor de informare a consumatorilor, prin marcarea/etichetarea articolelor de încălţăminte. ANPC precizează că s-au constatat abateri privind informarea/etichetarea prin pictogramele corespunzătoare celor 3 părţi componente ale încălţămintei şi materialelor utilizate la producerea articolelor de încălţăminte la 355 de operatori economici din mai multe judeţe, printre care s-a regăsit şi Prahova. De asemenea, s-au constatat abateri privind modul de etichetare a articolelor de încălţăminte la 36 de operatori economici din mai multe zone ale țării, reprezentând 4% din totalul controlat. În ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor, s-au constatat abateri privind desfăşurarea acestora la 26 de operatori economici din mai multe judeţe, reprezentând aproximativ 3% din totalul controlat. Alte abateri au mai fost: practici comerciale incorecte, legalitatea funcţionării; neafişarea în mod vizibil a denumirii unităţii, a codului unic de înregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze, precum şi neafişarea şi nerespectarea orarului de funcţionare; neafişarea preţurilor şi tarifelor, în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit; neafişarea telefonului consumatorului.