* Dreptul de vot se poate exercita pentru un singur scrutin sau pentru ambele

* Urnele vor fi distincte

Nicoleta Dumitrescu

  Organizarea referendumului naţional odată cu alegerile europarlamentare, pe data de 26 mai, reprezintă, deja, o certitudine. Decretul preşedintelui României pentru organizarea referendumului, precum şi toate actele normative privind organizarea şi desfăşurarea acestuia au fost publicate în Monitorul Oficial, fiind făcute publice, totodată, şi modelele celor două buletine de vot pe care se vor afla întrebările la care românii cu drept de vot vor avea posibilitatea să răspundă cu “DA” sau “NU”. Potrivit noilor reglementări, având în vedere că acest referendum are loc la aceeaşi dată cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, alegătorii se vor prezenta la urne în aceleași secții de votare, în același interval de timp, şi vor vota cu aceleași ștampile cu mențiunea “Votat”, pe buletine de vot separate, prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin. Alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine. În Prahova vor fi 623 de secţii de votare, cele mai multe – 157 –  urmând să fie amenajate la Ploieşti. De altfel, pregătirile pentru ziua de 26 mai au intrat în linie dreaptă, pe data de 12 mai având loc, prin tragere la sorţi, şi desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora. 

Iniţiatorul acestui referendum – preşedintele României – a precizat că tema acestei consultări naţionale este justiţia, fiind anunţate şi întrebările care se vor regăsi pe cele 3-bdouă buletine de vot. Conform decretului semnat de şeful statului pentru organizarea unui referendum național, românii au fost chemaţi să-şi exprime voinţa cu privire la “următoarele probleme de interes naţional”: 1. Interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie ; 2. Interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorităţi constituţionale de a sesiza direct Curtea Constituţională cu privire la ordonanţe. Astfel, cetăţenii cu drept de vot sunt chemaţi să se pronunţe prin “DA” sau “NU” cu privire la următoarele întrebări, înscrise în două buletine de vot distincte: 1: Sunteţi de acord cu interzicerea aministiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie? 2: Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de guvern în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea 3-adreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională? În hotărârea privind organizarea şi desfăşurarea refendumului naţional din data de 26 mai, care se desfăşoară odată cu alegerile europarlamentare, au fost publicate şi modelele celor două buletine de vot. Concret, ambele documente de vot pentru referendum au formatul A5, pe a treia pagină (versoul coperţii finale) fiind imprimate întrebările, precum şi pătratele cuprinzând afirmaţia şi negaţia.

Urne de vot distincte

Potrivit actelor normative apărute şi în Monitorul Oficial, având în vedere faptul că referendumul național are loc la aceeași dată cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, alegătorii vor vota în aceleași secții de votare, în același interval de timp, cu aceleași ștampile cu mențiunea «Votat», pe buletine de vot separate, prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin. De asemenea, s-a mai menţionat faptul că alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine. “În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot la o secție de votare din țară optează pentru participarea la un singur tip de scrutin, președintele biroului electoral al secției de votare sau membrul desemnat de către acesta va bara, în prezența alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din lista electorală permanentă aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat. Pe actul de identitate al alegătorului se aplică o singură dată ștampila cu mențiunea «Votat» și data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu mențiunea «Votat» și data scrutinului, conform modelului aprobat pentru alegerile care se organizează la aceeași dată cu referendumul național. Primarii vor asigura urne de vot distincte pentru fiecare scrutin“, se arată în hotărârea privind organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

Chletuielile se suportă de la bugetul de stat

Acțiunile necesare pentru organizarea și desfășurarea referendumului se vor desfăşura potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019. Cheltuielile pentru hârtia necesară tipăririi buletinelor de vot și pentru tipărirea buletinelor de vot aferente referendumului național se vor suporta din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, în limita sumelor destinate acțiunilor aferente alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European. În ceea ce priveşte costurile pentru amenajarea secțiilor de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național, cheltuielile vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului. Primarii vor întocmi și vor asigura atât tipărirea listelor electorale permanente, cât şi urnele de vot pentru referendum. Pentru dotarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu urne de vot pentru referendum, primarii vor trebui să utilizeze urne de vot de la scrutinele anterioare și aflate în stare de funcționare. În cazurile în care urnele de vot recuperate de la scrutinele anterioare nu vor fi suficiente, se vor achiziţiona unele noi de către instituția prefectului, în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în condițiile legii. Ca şi în cazul buletinelor de vot pentru alegerile europarlamentare, prefectul va stabili graficul de distribuire a buletinelor de vot necesare desfășurării referendumului.

Indemnizaţii majorate

Având în vedere faptul că organizarea referendumului va fi în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare, s-a considerat că acest lucru va presupune şi o muncă suplimentară pentru reprezentanţii secţiilor de votare. Astfel, s-a stabilit că indemnizațiile președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale locțiitorilor acestora, precum și ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare vor fi majorate cu 45 de lei pentru fiecare zi de activitate ( cuantumul iniţial fiind stabilit la 190 de lei).