Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat, joi seară, pe site-ul instituției, proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entitãţilor/unităţilor de cult, potrivit Hotnews. Proiectul aduce clarificări privind modalitatea de înscriere a ONG-urilor în acest registru. Toate ONG-urile din România sunt obligate prin lege să fie înscrise în acest registru la ANAF pentru a mai putea beneficia de finanțare – donații și sponsorizări – începând cu data de 1 aprilie.
Potrivit referatului de aprobare a proiect de ordin, înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii: a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere; b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege; c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege; e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală.
Proiectul de ordin propune aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult, precum și a modelului și conținutului următoarelor formulare: formular 163 “Cerere de înscriere/eliminare în/din Registrul entităților/unităților de cult”; formular 164 “Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult”; formular 165 “Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”; formular 166 “Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”; formular 167 „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”; Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult; Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale; Referat privind îndreptarea erorilor. Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, organizat de ANAF, va fi public și va fi afișat pe site-ul ANAF. Registrul va cuprinde următoarele informații: a) denumirea entității/unității de cult; b) codul de identificare fiscală; c) adresa domiciliului fiscal; d) data înscrierii în registru; e) data radierii din registru; f) informații privind înscrierile și radierile în/din registru.
Pașii compleți pentru înscrierea ONG-urilor în registru sunt detaliați în Anexa 1 a documentului publicat pe site-ul ANAF.