N. D.

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Prahova a dispus, anul trecut, pe linia prevenirii şi constatării cazurilor de încălcare a regimului paşapoartelor şi aplicarea măsurilor restrictive luarea măsurii de suspendare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate împotriva unui număr de 1255 de persoane, în baza comunicărilor primite de la instituţiile competente. Informaţia a fost făcută publică în contextul prezentării activităţii pe anul trecut a serviciului menţionat.
De precizat că, potrivit legii, măsura de suspendare a dreptului de liberă circulaţie are caracter individual, cu excepţia situaţiilor în care este instituită prin lege specială, în cazul apariţiei unor situaţii de natură să o justifice în raport cu necesitatea asigurării apărării ţării sau a securităţii naţionale. De reținut că dreptul unei persoane la liberă circulație în străinătate se suspendă numai în următoarele situații: este învinuită sau inculpată într-o cauză penală și a fost dispusă instituirea unei măsuri preventive în condițiile Codului de procedură penală; a fost condamnată și are de executat o pedeapsă privativă de libertate; este internată într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ, în condițiile legii penale; nu a respectat măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, dispusă în condițiile Legii 248/2005. În situația în care o persoană nu a respectat măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, la solicitarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră sau a Direcției Generale de Pașapoarte, suspendarea dreptului la liberă circulație se dispune de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul acestei persoane, iar când aceasta are domiciliul în străinătate – de către Tribunalul București, pentru o perioadă ce nu poate depăși 3 ani.
Revenind la activitatea pe anul trecut, a Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Prahova, de reținut că în 2018 au fost înregistrate menţiuni pentru un număr de 290 de persoane arestate pe teritoriile altor state. Totodată, în baza comunicărilor primite de la Direcţia Generală de Paşapoarte, au fost efectuate verificări în teritoriu referitoare la 60 de persoane decedate în străinătate şi trei accidentaţi, în toate aceste situaţii fiind înştiinţate familiile acestora.