Nicoleta Dumitrescu

De pensie socială minimă – instituită din anul 2009 – beneficiau, la sfârşitul anului trecut, peste 32.000 de prahoveni. În momentul de faţă, cuantumul acesteia este de 640 de lei, fiind vorba despre dublul sumei acordată iniţial, în urmă cu zece ani. Conform însă noilor măsuri fiscale intrate în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, din luna septembrie a acestui an sunt preconizate noi majorări de venituri pentru pensionari. Astfel, începând cu 1 septembrie, punctul de pensie va creşte de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, iar pensia minimă de la 640 de lei – la 704 lei.
La data de 30 noiembrie 2018, în evidența Casei Județene de Pensii Prahova se aflau 246.607 pensionari, cei mai mulţi făcând parte din rândul beneficiarilor de asigurări sociale de stat.

Potrivit informaţiilor primite de la Casa Judeţeană de Pensii Prahova, pensia socială minimă garantată a fost instituită în conformitate cu prevederile OUG nr.6 din 18.02.2009. Acordarea acesteia a debutat cu 1 aprilie 2009, fiind în valoare de 300 de lei, iar începând cu data de 1 octombrie a aceluiaşi an, a fost majorată la 350 de lei, cu menţiunea că, şi în următorii ani, majorările au continuat. Astfel, începând cu 1.01.2015, pensia socială minimă garantată a crescut la 400 de lei, de la data de 1.03.2017 s-a majorat la 520 de lei, iar începând cu luna iulie 2018, cuantumul acesteia a ajuns la valoarea de 640 de lei. Următoarea creştere este preconizată pentru luna septembrie a anului în curs, când pensia minimă se va majora de la 640 de lei la 704 lei, iar punctul de pensie va creşte de la 1.100 de lei la 1.265 de lei.
De menționat că drepturile acordate cu titlu de pensie socială minimă garantată se suportă din bugetul de stat, se stabilesc și se plătesc de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și se evidențiază distinct pe talonul de pensie. “Pensia socială minimă garantată nu este un drept de sine stătător, acesta este un accesoriu al dreptului principal, respectiv dreptul la pensie din sistemul public. Prin urmare, pentru acordarea acesteia nu este necesară cererea pensionarului. Beneficiază de pensia socială minimă garantată pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul pensiei sociale minime garantate. Pensia socială minimă garantată se determină ca diferență între nivelul prevăzut de lege și nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată, stabilit conform Legii nr. 263/2010. În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât și de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum și de drepturi stabilite și plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea pensiei sociale minime garantate se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri”, ne-au precizat reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Prahova.
Conform unei ultime centralizări realizate de către instituţie, respectiv de la data de 30 noiembrie 2018, la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova erau înregistrate ca beneficiare de pensie socială minimă garantată 32.494 de persoane.

În judeţ sunt peste 246.000 de pensionari

pensie1

Din datele statistice, valabile la sfârşitul lunii noiembrie 2018, a mai reieşit faptul că în evidența Casei Județene de Pensii Prahova se aflau 246.607 de beneficiari, din care: 195.442 de pensionari de asigurări sociale de stat; 6.448 de pensionari din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor; 44.404 de beneficiari de legi speciale; 313 prahoveni fiind pensionaţi după ce au suferit accidente de muncă sau au dobândit boli profesionale.
Potrivit Casei Judeţene de Pensii Prahova, la nivelul județului, la data de 30 noiembrie 2018, pensia medie aferentă numărului total de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 1.263 de lei, fiind cu 10,11 % mai mare decât pensia medie din aceeași perioadă a anului 2017. În funcție de categoria de pensie, pensia medie de asigurări sociale de stat este structurată astfel: pensia pentru limita de vârstă – 1.444 de lei; pensia anticipată – 1.421 de lei; pensia anticipată parțială – 1.057 lei; pensia de invaliditate – 637 de lei; pensia de urmaș – 692 de lei. De menţionat că, de majorarea punctului de pensie, de la 1.000 la 1.100 lei, începând cu data de 1 iulie 2018 , au beneficiat 197.500 de prahoveni.
De asemenea, având în vedere faptul că, de la 1 iulie 2018, a intrat în vigoare şi majorarea, de la 800 de lei la 880 de lei, a indemnizației de însoțitor, alţi aproximativ 1.800 de pensionari au beneficiat de creșterea acestei indemnizații.