N. Dumitrescu

Ieri, când a fost prima zi lucrătoare din acest an, s-au deschis şi casieriile fiscului local. Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a anunţat că, având în vedere faptul că verificarea modalităţii de deschidere a anului fiscal 2019 a fost finalizată, a început încasarea, prin toate casieriile, a impozitelor şi a taxelor locale pe imobile, terenuri şi maşini. Ploieştenii nu vor plăti mai mult, nivelul taxelor şi al impozitelor rămânând la fel ca anul trecut. Totuşi, trebuie menţionat faptul că nivelul normei prevăzută de lege pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii a fost indexat cu rata inflaţiei, iar asta nu va însemna, ca plată, mai mult de un leu, un leu şi ceva. De asemenea, pentru plata integrală cu anticipaţie a impozitelor, până la data de 31 martie 2019, contribuabilii – persoane fizice şi juridice – vor beneficia, ca şi în 2018, de o bonificaţie de 10%. Totodată, şi anul acesta se menţine aceeaşi politică de acordare a facilităţilor fiscale pentru anumite categorii de contribuabili, unele categorii de persoane – cele cu dizabilităţi, veterani de război, orfani – fiind scutite de la plata impozitelor în baza prevederilor legislative aflate în vigoare. De asemenea, în 2019, în cazul persoanelor fizice se va acorda scutire de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului /taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale cu 650 de lei – inclusiv pentru ploieştenii care nu au venituri – pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia, în suprafaţă de maximum 500 mp. Contribuabilul va datora impozit pentru diferenţa dintre suprafaţa de teren deţinută şi cei 500 mp scutiţi, scutirea acordându-se doar pentru cota deţinută de acesta, cu condiţia să aibă în proprietate un singur imobil. În cazul celor care deţin mai multe clădiri rezidenţiale pe raza municipiului Ploieşti, propunerea pentru anul acesta este următoarea: aplicarea cotei de 0,15% pentru prima clădire în afara celei de domiciliu, respectiv aplicarea cotei de 0,2% pentru a doua clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu. În acest caz, nu intră sub incidenţa acestor prevederi clădirile dobândite prin moştenire.
Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi cel pentru autovehicule se achită anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Trebuie menţionat faptul că ploieştenii sunt recunoscuţi drept bun-platnici, conform tradiţiei, încă din primele zile din an aceştia grăbindu-se să-şi achite taxele şi impozitele locale. Dovadă este situaţia de anul trecut când, până pe 29 martie, îşi achitaseră impozitele şi taxele locale peste 100.000 de contribuabili, dintre aceştia peste 91.000 fiind cei care au beneficiat şi de bonus pentru că au achitat sumele datorate integral, cu anticipaţie. De altfel, încă din primele zile din 2018, ploieştenii s-au grăbit să-şi achite impozitele şi taxele pentru bunurile pe care le au în proprietate, respectiv clădiri, autovehicule și terenuri, în contextul în care, în perioada 4-10 ianuarie, zilnic, la fiscul local s-au prezentat aproape 1.000 de persoane.
La nivelul municipiului Ploieşti, anul trecut, erau înregistraţi 147.660 de contribuabili persoane fizice şi 7.169 de contribuabili persoane juridice.