P R O P U N E

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020, UN PROIECT DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL, AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE ARGUMENTE:

 ŞCOALA dispune de un corp profesoral cu înalte competenţe profesionale şi experienţă psihopedagogică, precum şi de o bază materială modernă, dotările situându-se la nivelul cerinţelor conforme cu standardele de pregătire profesională corespunzătoare fiecărei calificări profesionale.
ELEVII şcolii noastre se remarcă prin performanţele înregistrate atât pe parcursul şcolarizării, obţinând rezultate deosebite la concursurile şcolare, cât şi la examenele de finalizare a ciclurilor de şcolarizare, de certificare a competenţelor profesionale, precum şi prin inserţia imediată pe piaţa muncii.
 OPERATORII ECONOMICI parteneri ai școlii pentru formarea profesională a elevilor asigură cadrul optim de instruire practică, în condiţii reale de activitate, corespunzătoare specificului unității economice.

În anul școlar 2019-2020, Liceul Tehnologic Ucecom ”Spiru Haret” din Municipiul Ploiești asigură școlarizarea pentru învățământul profesional și învățământul dual pentru următoarele domenii de pregătire și calificări profesionale:
1. Turism și alimentație: bucătar, cofetar-patiser, ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație;
2. Estetica și igiena corpului omenesc: frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist;
3. Comerț: comerciant vânzător, recepționer-distribuitor.

Aşteptăm elevii clasei a VIII-a şi pe părinţii acestora să ne viziteze şcoala pentru o bună alegere a drumului pregătirii profesionale !

Ploieşti, str.Dr.Toma Ionescu, nr.27; telefon: 0244/523.381;
e-mail: ucecompl@yahoo .com; site: www.liceulucecom.ro