Agenţia locală Ploieşti

Administrator reţea- 1; agent securitate- 34;confecţioner- 10; confecţioner textile- 11; depanator electrocasnic- 5; dulgher- 7 electrician- 8; electrician de întreţinere construcţii-1; electomecanic- 3; femeie de serviciu- 2; frezor/strungar/carusel/operator CN-4; inginer căi ferate drumuri şi poduri- 2; inginer electromecanic- 1; inginer energetic-2; inspector SSM-5; lăcătuş confecţii metalice- 5; lăcătuş mecanic-13; lucrător bucătărie- 1; maistru- 4; maistru construcţii civile- 1; maistru electromecanic- 2; manager proiect-5; manipulant mărfuri- 25; maşinist pod rulant-6; muncitor necalificat-34; operator control nedistructiv- 1; operator instalaţii din centrale electrice-cazane-1; oţelar- 5; recepţionist cabinet audiologie- 1; recepţionist service- 2; săpător- 6; şofer raba 16 tone-4; şofer tir-2; sudor-15; vopsitor industrial- 4.

Agenţia locală Câmpina

Administrator cumpărări- 1; agent de securitate-36 ; ambalator manual- 5; bucătar-18; cameristă-12;curier-3; facturist-1;femeie de serviciu-6;inginer şef producţie- 1; lucrător bucătărie-12; lucrător concierge- 2; muncitor necalificat- 59; muncitor necalificat în confecţii-14; ospătar- 22; proiectant inginer în construcţii- 4; schelar-50; uscător în industria chimică- 2.

Agenţia locală Vălenii de Munte

Sudor manual cu flacără de gaz-2; şofer categoria B,C,E;bibliotecar-1; fasonator- 1; legător-1; lucrător comercial- 2; dulgher-2; fierar-2; zidar-2; muncitor necalificat- 2:vânzător-1.

Oferta completă – la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploieşti, telefon/fax: 0244/577.380.