F.T.

Potrivit unui comunicat al Direcției Silvice Prahova, în urma analizei în ceea ce privește aprovizionarea populației cu lemn de foc, s-a constatat că, într-adevăr, există o criză a acestuia, aceasta manifestându-se încă din anul 2016. În acest context, s-a stabilit că, la nivelul țării, există 2.035 unități teritorial administrative dependente de lemn în ceea ce privește încălzirea populației, ceea ce înseamnă un necesar de lemn de foc de 7,15 milioane metri cubi. De asemenea, instituția de profil prahoveană precizează faptul că, la nivelul județului, în urma centralizării necesarului de lemn de foc comunicat de către unitățile administrativ- teritoriale, a rezultat un volum de 53.114 metri cubi. Fapt care a determinat Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, printr-un plan de management, să stabilească drept prioritate alocarea de lemn de foc pentru comunitățile locale, plan care se va face în baza unei metodologii care are criterii clare de repartizare a lemnului de foc către comunități. Astfel, până la data de 30.11.2016, s-a făcut centralizarea comunităților locale care au nevoie de lemn de foc și a cantităților solicitate, iar până la data de 30.12.2016, a volumului maxim de lemn ce putea fi pus la dispoziție. A reieșit că, în anul 2017, a fost încheiat un număr de 39 parteneriate cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova, reprezentând 69 de comunități locale, cu un volum de lemn de 7.138 de metri cubi. Până în prezent, a fost vândută către populație aproape întreaga cantitate, iar în afara sus-amintitelor parteneriate, încă aproximativ 12 mii de metri cubi, punându-se în vânzare de către firmele atestate să exploateze masa lemnoasă pe picior. Tot Direcția Silvică Prahova mai precizează faptul că prețul lemnului de foc este de 230 lei/metrul cub –
pentru cel provenit din specii de diverse esențe tari și 150 lei/metrul cub – pentru cel din diverse esențe moi. „Cauzele pentru care, în anul care se încheie, asigurarea lemnului de foc pentru populație a fost deficitară au fost determinate de posibilitatea limitată a pădurilor județului de a oferi acest lemn, de capacitatea redusă a agenților economici de a exploata cantități mai mari de masa lemnoasă, precum și de legislația, modificată între timp, care conținea prevederi ce îngreunau aprovizionarea populației cu lemn de foc.
În schimb, Direcţia Silvică Prahova dă asigurări că, „pentru anul 2018, instituţia va vinde o cantitate de 279 mii de metri cubi, dintre care 130 de mii de metri cubi direct prin ocoalele silvice, iar diferența – prin firme specializate de exploatare a lemnului. „Din cantitatea de 130 mii de metri cubi, apreciem că în jur de 60 mii de metri cubi vor reprezenta lemn de foc sau lemn de lucru subțire, care este folosit, de regulă, pentru încălzirea locuințelor.