Ieri, Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului pentru 2017. În urma rectificării, au fost luaţi banii destinaţi investiţiilor pentru a putea fi asigurate plăţile cu majorările salariale. Diminuările bugetare au fost operate, în principal, de la Ministerul Dezvoltării (-1.98 miliarde lei), Ministerul Transporturilor (-6.2 miliarde lei), Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (-303,4 milioane lei), în principal din sumele aferente proiectelor cu finanţare din fonduri europene.
Motivele invocate de Guvern pentru aceste diminuări sunt întârziere a bugetului pe anul 2017 şi întârzierea procedurilor de achiziţie. Potrivit Guvernului, la ministerele la care au fost operate diminuări ale creditelor bugetare nu au fost reduse corespunzător şi creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finanţate din fonduri europene şi a lucrărilor de investiţii. Diminuarea are în vedere doar creditele bugetare (cash) ce nu mai pot fi utilizate în următoarele 4 luni. De asemenea, în bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale, au fost incluse credite de angajament în suma de 638 milioane lei pentru Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”, în vederea demarării procesului de selecţie a beneficiarilor de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie. Sumele suplimentare alocate bugetelor locale, per sold, sunt în sumă de 680,1 milioane lei. Cei mai mulţi bani (350 milioane) se dau pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Restul se alocă pentru finanţarea cheltuielilor centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, plata indemnizaţiilor însoţitorilor persoanelor cu handicap, finanţarea Programului pentru şcoli (prin care se distribuie preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII fructe, legume, lactate şi produse de panificaţie), susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi servicii de salvamar.
Ministerului Sănătăţii i-a fost asigurată suplimentar suma de 431 milioane lei pentru plata personalului, în principal pentru personalul medical din unităţile sanitare. La Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au fost majorate fondurile cu 1,8 miliarde pentru schemele de plăţi directe pe suprafaţă. Aceste sume vor asigura integral plata în avans pentru înfiinţarea culturilor în anul 2018. Totodată, se va asigura cofinanţarea proiectelor depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 finanţate din FEADR. La Ministerul Afacerilor Interne s-au alocat suplimentar 1,2 miliarde lei pentru asigurarea drepturilor salariale şi de pensii militare de stat poliţiştilor, asigurarea mentenanţei în vederea menţinerii în stare operaţională a aeronavelor şi achiziţia de echipamente de protecţie pentru poliţişti. La Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat s-au alocat suplimentar, în completarea fondurilor europene (500 de milioane lei) pentru Programul Start-up Nation, suma de 250 milioane lei. La Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale s-a asigurat suma de 795 milioane lei aferente pensiilor şi drepturilor de asistenţă socială. La Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale s-a asigurat suma de 2.464 milioane lei pentru prefinanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene.
Rectificarea bugetară nu generează influenţe asupra bugetului Ministerului Apărării Naţionale.
Rectificarea a fost aprobată în condiţiile înregistrării unei creşteri economice de 5,8% pe primul semestru, ceea ce a determinat o creştere a PIB cu 21,9 miliarde lei, conform estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză, de la 815,2 miliarde lei la 837,1 miliarde lei. Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.060,7 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.705,2 milioane lei, iar deficitul bugetar se menţine la 2,96% din PIB, potrivit metodologiei cash.