A. M.

Ieri, la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, din Breaza, a avut loc testul grilă de verificare a cunoştinţelor la limba şi literatura română şi la matematică, probă eliminatorie din cadrul concursului de admitere în clasa IX-a în anul școlar 2017-2018. La această probă au participat 77 de fete și 315 băieți pentru cele 119 dintre cele 120 de locuri anunțate inițial, după ce s-a stabilit că un loc va fi ocupat fără concurs, de un absolvent al clasei a VIII-a, conform metodologiei de admitere, ca urmare a faptului că tatăl său a murit pentru patrie, în misiune de luptă. La testul grilă de ieri, nota minimă pentru promovare a fost 6.00. Proba a avut 30 de subiecte ( itemi): 10 pentru Limba şi literatura română, 10 pentru matematică-algebră şi 10 pentru matematică-geometrie. Pentru răspunsul corect la fiecare subiect au fost acordate 0,3 puncte. Punctajul maxim a fost de nouă puncte, echivalentul notei 9, la care s-a adăugat un punct din oficiu.
În data de 3 iulie, până la ora 14.00, candidații admiși la testul grilă de verificare a cunoștințelor se vor prezenta la colegiu cu fișa de înscriere și foaia matricolă pentru ultima etapă de admitere. În aceeași zi, până la ora 16.00, comisia de admitere din cadrul colegiului va calcula mediile finale de admitere și le va publica pe site-ul oficial al colegiului cantemircml.ro. Media finală de admitere în colegiul național militar va fi calculată astfel: va fi adunată nota de la testul grilă cu media de admitere calculată pentru repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat, iar rezultatul va fi împărțit la doi. Candidaților care nu vor fi admiși la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza le vor fi înapoiate dosarele pentru a putea participa la repartiția computerizată în clasa IX-a organizată de Ministerul Educației Naționale pe 12 iulie.