Agenţia locală Ploieşti

Agent curățenie -2 posturi, agent securitate-8, agent vânzări-5, ajutor cofetar -2, alpinist-3, ambalator -3, ambalator manual- 5, automacaragiu-1, barman -1, brutar- 6, bucătar-1, călcător-3, călcătoreasă-4, ciontolitor tranșator carne-1, cititor contoare și încasator-1, cofetar-2, colantor publicitar -1, contabil-2, controlor calitate-5, controlor poartă- 1, coordonator aprovizionare-desfacere -1, croitor -2, decorator produse cofetărie -1, dispecer-1, dulgher-5, economist -3, electrician în construcții-1, electrician-8, electrician auto-1, electrician automatizări-2, electromecanic auto-1, faianțar-4, femeie de serviciu-2, fierar-betonist-5, frezor-3, frizer-1, imprimeur textil-1, infirmieră -4, inginer automatist-1, inginer chimist -3, inginer electroenergetică -2, inginer mecanic -5, îngrijitor-1, îngrijitor bătrâni bolnavi -4, îngrijitor clădiri -3, instalator -13, lăcătuș confectii metalice-10, magaziner-1, manipulant-2, manipulant marfă-10, mașinist la mașini pentru terasamente-4, mecanic auto-2, mecanic întretinere – reparații mașini de cusut industriale-1, mecanic utilaj-1, operator rețea-2, ospătar-1, patiser-2, paznic-2, pictor pe sticlă-1, pregătitor lansator confecții-2, recepționer-1, rectificator-5, sculer matrițer-1, șef de sală-1, șef linie-2.

Agenţia locală Câmpina

Administrator financiar (contabil şef) -1, administrator financiar de patrimoniu-1, agent vânzări -3, ajutor de bucătar (grătaragiu) -2, ajutor bucătar-7, ajutor ospătar-5, analist calitate-3, asistent medical generalist-4, barman-2, brancardier-2, bucătar-18, cameristă-9, cofetar-1, consilier juridic clasa I grad superior la Compartimentul juridic și contencios-1, contabil-1, curier-2, director de club hotelier (SPA)-1, diriginte transport-2, economist-3, economist în comerţ și marketing-1, electrician de întretinere și reparaţii-1, faianțar-2, fasonator cherestea-1, femeie de serviciu-3,frezor-1, frezor dantură conică/cilindrică -2, gestionar depozit-2, iginer automatizări-1, inginer electrotehnist-5, operator CNC-7, programator producție-1, patiser-1, rectificator-1, recepționer-4, rectificator dantură conică/cilindrică-1, secretar unitate de învățământ-2, spălător vehicule-2, specialist în domeniul calității-2, sudor-6, sudor electric-3, supraveghetor muzeu-1, șofer autobuz-4, șofer taxi-1, tehnician mecanic-1, vânzător-5, vopsitor auto-2, zidar-5, zugrav-2.

Agenţia locală Vălenii de Munte

Mecanic-1, administrator financiar patrimoniu-1, expert achiziții publice-1, inginer energetică industrială-1, responsabil de mediu-1, vânzător-1, șofer-4, pavator-1, zidar-1, faianțar-1, muncitor necalificat-1, ambalator manual-2, barman-2, muncitor asamblare montare piese-4, ospătar-4, recepționer hotel-2, tâmplar universal-4, manipulant mărfuri-10, saltelar-5, agent vânzări-1, controlor calitate-5, coafor-1, operator rețele de telecomunicații-1, muncitor necalificat-10, fierar-2, zidar-2, șef schimb-1, mercantizator-4, arhivar-1, manager de zonă-1, asistent manager-1, economist în comerț și marketing-1, mecanic utilaj-1, electromecanic-3, ospătar-1, recepționer-1, contabil-1.

Oferta completă – la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, str. Nicolae Iorga nr. 1, Ploieşti, telefon/fax: 0244/577.380.