N.Dumitrescu

Un prahovean din 142 de persoane are, oficial, ca singură sursă de venit, ajutorul social primit de la stat. Este vorba despre venitul minim garantat, potrivit datelor aferente lunii mai – ultimele disponibile de la Ministerul Muncii, peste 5.000 de persoane din Prahova fiind beneficiare ale acestui drept. Astfel, în condițiile în care 0,7% dintre locuitorii din Prahova primesc ajutorul financiar menționat, în județele vecine numărul beneficiarilor este mult mai mare, în Buzău, de pildă, fiind vorba despre 2,5% din populație, în Dâmbovița – 1,6%, iar în Ialomița – 1,4% din numărul total al populaţiei. La nivel național, situația este și mai îngrijorătoare, în contextul în care un sfert de milion de români primesc acest ajutor social din partea statului. De menționat și că, în Prahova, sunt și beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului, ai alocației pentru susținerea familiei, iar peste 130.000 de copii primesc, la rându-le, lunar, alocație de la stat.
Potrivit ultimelor date statistice elaborate la nivel naţional, aproape 250.000 de români primesc ajutor social. Fiind un indicator relevant pentru sărăcia din România, aceste date reflectă faptul că un sfert de milion de persoane primesc venitul minim garantat, adică ajutorul social acordat de stat acelora care nu au suficienţi bani din care să poată trăi. Datele aferente lunii mai – ultimele disponibile de la nivelul Ministerul Muncii – evidenţiază că raportat la numărul total – cel puţin oficial ! – de locuitori, 1,17% din toată populaţia României primeşte această unică sursă de bani. În ceea ce priveşte judeţul Prahova, în luna mai au fost înregistraţi 5.598 de beneficiari ai venitului minim garantat, suma totală achitată de stat, pentru aceştia, ridicându-se la valoarea de 1.495.989 de lei. Raportat la numărul total al populaţiei din judeţ – 798.285 de locuitori – asta înseamnă că o persoană din 142 de prahoveni are ca singură sursă de venit lunară doar banii alocaţi de stat, primiţi în contul venitului minim garantat. În condiţiile în care, statistic, 0,7% dintre prahoveni primesc ajutorul financiar menţionat, în judeţele limitrofe sărăcia este cuantificată la cote ceva mai mari, respectiv în Buzău 2,5% din populaţia judeţului primind venit minim garantat, în Dâmboviţa – 1,6% dintre locuitori, iar în Ialomiţa – 1,4% dintre locuitori.
Pentru judeţul Prahova, suma medie plătită, în luna mai, pentru un singur beneficiar, a fost de 267,24 de lei. De menţionat că venitul minim garantat se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini, inclusiv persoanelor fără locuinţă, ale căror venituri lunare se situează sub un anumit prag. Concret, sunt îndreptăţite să primească ajutorul bănesc menţionat persoanele singure care au venituri nete lunare sub 142 de lei, familiile formate din două persoane cu venituri lunare pe gospodărie sub 255 de lei, familiile formate din trei persoane cu venituri lunare pe gospodărie sub 357 de lei, familiile formate din patru persoane cu venituri lunare pe gospodărie mai mici de 442 de lei, familiile formate din cinci persoane cu venituri lunare pe gospodărie mai mici de 527 de lei. Valoarea lunară a venitului minim garantat primit de beneficiar reprezintă diferenţa între nivelurile prezentate defalcat mai sus şi venitul net lunar al persoanei singure sau familiei, după caz.
Acest ajutor se acordă pe bază de cerere, de declaraţie pe proprie răspundere, precum şi în baza unor acte doveditoare privind componenţa familiei şi a veniturilor realizate, care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa persoanele în cauză. Acordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a primarului, după o anchetă socială efectuată la domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor. Cei care cer ajutorul social şi sunt apţi de muncă, dar care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, trebuie să dovedească faptul că sunt în evidenţa AJOFM ca persoane în căutarea unui serviciu stabil şi că nu au refuzat un loc de muncă, având obligaţia să presteze lunar acţiuni sau lucrări de interes local. Menţinerea dreptului la venitul minim garantat nu mai este condiţionată, începând din acest an, de achitarea impozitelor şi taxelor pentru bunurile deţinute, aşa cum s-a întâmplat între anii 2012 şi 2015. Asta înseamnă că beneficiarii vor primi ajutorul în continuare chiar dacă vor figura în evidenţele primăriei cu impozite şi taxe neachitate.
De menţionat că, la nivelul judeţului Prahova, mai sunt şi alte categorii de persoane beneficiare ale unor drepturi băneşti. Astfel, conform aceloraşi date disponibile la nivelul lunii mai, 8.330 de persoane primeau alocaţie pentru susţinerea familiei (suma medie primită, pentru o singură persoană, fiind de 151,91 de lei), 5.275 de persoane primeau indemnizaţie pentru creşterea copilului (suma medie primită, pe beneficiar, fiind de 890,90 de lei), la care se adaugă 132.242 de copii care primesc alocaţie de stat ( suma medie primită fiind de 95,87 de lei).