N.D.

Din datele prezentate de Direcţia Judeţeană de Statistică, deficitul comercial la nivelul Prahovei, pe primele patru luni ale anului în curs, a fost de 210.932 mii euro, mai mic cu 29.421 de mii euro (12,2%) decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. În luna iunie, indicele producţiei industriale față de luna corespunzătoare din anul precedent, calculat ca serie brută, la nivelul județului, a fost de 99,5%, iar indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total a fost de 98,5%.
În ceea ce priveşte exporturile de bunuri pe primele patru luni, acestea au însumat 684.988 mii de euro, comparativ cu perioada similară a anului trecut înregistrându-se o creştere cu 13,6%. Ţările partenere, situate pe primele cinci locuri în derularea exporturilor, în perioada menţionată, au fost: Germania (11,2%), Italia (10,6%), Turcia (6,3%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (6,0%) şi Tunisia (5,5%).
În ceea ce priveşte importurile de bunuri, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2016, acestea au însumat 895.920 mii de euro, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut importurile crescând cu 6,2%. Țările partenere situate pe primele locuri în derularea importurilor au fost: Germania (22,4%), Federația Rusă (12,4%), Italia (7,8%), Polonia (6,6%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (4,6%).