In scopul unei informări corecte şi reale, SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL vă pune la dispoziţie o evidenţă a lucrărilor efectuate pe domeniul public, în perioada 15-19 august a.c.
1.Doborâri – aprox. 15 arbori
2.Tăieri corecție/Înălțări de coronament – la 65 arbori
Zone: Lupeni, Republicii, Petuniei, I.L. Caragiale, Cuza Vodă, Panduri
3.Lucrări de întreţinere executate pe spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, aliniamente, peluze): strâns şi încărcat gunoi şi crengi, golit coşuri de gunoi, curăţenie-(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, măturat alei etc), îndepărtat resturi vegetale.
* Sere şi pepiniere – activităţi de îngrijire, întreţinere material dendro-floricol, livrat material la terţi etc
4 Lucrări cimitire: doborâri arbori din incinta cimitirelor, întreţinerea aleilor prin curăţenie zilnică şi transport gunoi, întreţinere curăţenie capelă, grupuri sanitare şi clădiri administrative, monitorizare şi intervenţii utilităţi ori de câte ori a fost necesar. De asemenea, continuă activitățile de îndepărtare a vegetaței crescute în exces parcuri, grădini publice, locuri odihnă, asociații proprietari etc.
5.Intervenţii pe domeniul public: intervenții locuri de joacă/domeniu public: supravegheat functionarea fântânilor arteziene și a cișmelelor tip Sanitas; recondiționat stație de transport călători Spitalul Județean; vopsit borduri (parțial) în zona: Malu Roșu, Mărăsești, Podul Înalt, Bereasca, Rudului, zona Biserica ,,Sfinții Împărați”; reparat gard str. Mircea cel Bătrân, zona Biserica ,,Sfântul Dumitru”, str. Podul Înalt, str. Transilvaniei, zona Tipografiei; confecționat / montat /vopsit elemente din lemn pentru mobilier urban-Bd. Independenței; desfăcut plase gard împrejmuitor Parc Libertății; demontat bănci la Asociația de Proprietari Bl.21, Sc.A – Aleea Romaniței nr. 1.
6. Iluminat public – în urma celor 91 de sesizări primite la Dispeceratul societăţii au avut loc intervenţii în următoarele zone ale orașului: Ana Ipătescu, Bariera București, Bereasca, Cantacuzino, Centru, Democrației, M.Eminescu, Ienachiță Văcărescu, Malu Roșu, Mihai Bravu, Nord, Pictor Rosenthal, Republicii, Rudului, Transilvaniei, Vest I si Vest II.
Acestea au vizat înlocuirea a 95 becuri defecte/arse, 20 corpuri de iluminat defecte (reparate la atelierul societăţii), 10 siguranţe fuzibile. De asemenea, au fost refăcute 92 legături electrice întrerupte. In aceasta perioadă a fost efectuată revizia Sistemului de Iluminat Public în zona Șos. Vestului și Gh. Gr. Cantacuzino.