Sfinţii Iason şi Sosipatru au făcut parte din cei Şaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului. Despre Sfinţii Apostoli Jason şi Sosipatru aflăm din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, unde acesta îi numeşte de un neam cu el (Romani 16;21). Sfântul Apostol Iason a fost numit Episcop al oraşului Tars de către Sfântul Apostol Pavel, în timp ce Sfântul Apostol Sosipatru a fost hirotonit Episcop în Iconium.  Aceşti doi Apostoli au ajuns să predice cuvântul Evangheliei în Insula Corfu, unde au ridicat o biserică în cinstea Sfântului Arhidiacon Ştefan. Aflând de activitatea lor misionară, regele insulei i-a trimis în închisoare, unde au fost închişi împreună cu şapte tâlhari. Apostolii le-au propovăduit acestora învăţătura lui Hristos şi i-au adus la dreapta credinţă. Auzind despre schimbarea tâlharilor, regele a poruncit ca aceştia să fie omorâţi. În acest fel, cei şapte tâlhari au luat cununa muceniciei. Astăzi este și Joia Patimilor- zi în care au avut loc unele dintre cele mai importante evenimente creștine: spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul, Cina cea de Taină, rugăciunea lui Iisus din grădina Ghetsimani și vinderea Domnului de către Iuda.