În perioada 15 februarie – 15 martie 2016 se desfășoară Proiectul Gifted (for) You – o campanie națională de conştientizare a societăţii civile şi a comunităţilor locale privind susţinerea copiilor supradotați intelectual, derulată de Asociația pentru Educaţie şi Știinţă „Kleine Schule”. Proiectul promovează valorile specifice educaţiei diferenţiate în funcţie de abilităţile copiilor cu potenţial înalt şi sporirea gradului de implicare a cadrelor didactice, a părinţilor şi comunităţii în dezvoltarea unui mediu echilibrat de viaţă. Finanțarea este asigurată prin programul ERASMUS+ al Comisiei Europe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România.
Detalii, în ediţia de mâine a ziarului Prahova.